Utfasning av toppformtalsmatris

Bestämning av sågtimmerstockars fastvolym (m3fub) via toppformtalsmatriser kommer att ersättas av direkt fastvolymbestämning i mätramar.

Ändringen görs för att erhålla en noggrannare mätning. Det är främst kopplat till virkesmätningslagens krav på partivis noggrannhet. Skogsstyrelsen har utfärdat förbud för Biometria att använda matrisframräknad fastvolym efter 1 augusti 2023.

Ändringen kan göras genom uppgradering av mätramar. Beställning av detta behöver göras innan 1 januari 2023. 

Här hittar du de vanligaste frågorna om utfasningen av matrisfub

Kontakta oss

Tjänsteutvecklare Mätning

Jacob Edlund
010-228 50 68
jacob.edlund@biometria.se

Jacob Granberg
010-228 53 54
jacob.granberg@biometria.se

Monika Strömgren
010-228 50 43
monika.stromgren@biometria.se

Jens Eriksson
010-228 51 80
jens.eriksson@biometria.se

Mätramsleverantörer

Elinova
Dan Trygg
dan.trygg@andor.se

Finnos
Juha Alatalo
juha.alatalo@finnos.fi

 

RemaSawco
Björn Hansson
bjorn.hansson@remasawco.se

Microtec
Martin De Haas
martin.dehaas@loab.se