Utfasning av toppformtalsmatris

Bestämning av sågtimmerstockars fastvolym (m3fub) via toppformtalsmatriser kommer att ersättas av direkt fastvolymbestämning i mätramar.

Ändringen görs för att erhålla en noggrannare mätning. Det är främst kopplat till virkesmätningslagens krav på partivis noggrannhet. Skogsstyrelsen har utfärdat förbud för Biometria att använda matrisframräknad fastvolym efter 1 augusti 2023.

Ändringen kan göras genom uppgradering av mätramar. Beställning av detta behöver göras innan 1 januari 2023. 

M3to-volymer går ej att ta fram i VIS efter övergång till m3fub från mätram

Efter övergång till bestämning av fastvolym går det inte att söka ut m3to‑volymer i VIS. Det går dock fortfarande att söka ut m3to-volymer från Redovisad mätning i VIOL.

Arbete pågår med att ta fram en lösning för att söka ut både m3fub och m3to.

När lösningen är på plats, kommer information att publiceras på biometria.se under Mina sidor/IT-tjänster VIOL 2.

Kontakt

Vid frågor kontakta Biometrias Kundservice: support@biometria.se.

Här hittar du de vanligaste frågorna om utfasningen av matrisfub

Kontakta oss

Tjänsteutvecklare Mätning

Jacob Edlund
010-228 50 68
jacob.edlund@biometria.se

Jacob Granberg
010-228 53 54
jacob.granberg@biometria.se

Jens Eriksson
010-228 51 80
jens.eriksson@biometria.se

Magnus Haapaniemi
010-228 51 92
magnus.haapaniemi@biometria.se

Mätramsleverantörer

Elinova
Dan Trygg
dan.trygg@andor.se

Finnos
Juha Alatalo
juha.alatalo@finnos.fi

 

RemaSawco
Björn Hansson
bjorn.hansson@remasawco.se

Microtec
Martin De Haas
martin.dehaas@loab.se