VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Utfasning av toppformtalsmatris

Bestämning av sågtimmerstockars fastvolym (m3fub) via toppformtalsmatriser har ersatts av direkt fastvolymbestämning i mätramar.

Ändringen har gjorts för att erhålla en noggrannare mätning. Det är främst kopplat till virkesmätningslagens krav på partivis noggrannhet. Skogsstyrelsen har utfärdat förbud för Biometria att använda matrisframräknad fastvolym efter 1 augusti 2023.

Ändringen har gjorts genom uppgradering av mätramar.  

Här hittar du de vanligaste frågorna om utfasningen av matrisfub

Kontakta oss

Tjänsteutvecklare Mätning

Jacob Edlund
010-228 50 68
jacob.edlund@biometria.se

Jens Eriksson
010-228 51 80
jens.eriksson@biometria.se

Distriktsschefer

Här hittar du distriktschefen för ditt område

Mätramsleverantörer

Elinova
Dan Trygg
dan.trygg@andor.se

Finnos
Juha Alatalo
juha.alatalo@finnos.fi

RemaSawco
Björn Hansson
bjorn.hansson@remasawco.se

Microtec
Martin De Haas
martin.dehaas@loab.se