Biometrias debiteringsprincip rätta/korrigera

Gäller från 1/12-2020.

Under hösten har Rådet för produktion och transport beslutat att justera debiteringsprincipen för kostnader som är förenade med rätta/korrigera.

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in frågan om kostnad för rättning/korrigering när ett transportavtal sluts.

Rättning/korrigering av transportuppgifter kan ske på tre olika sätt:

 1. Transportköpare eller transportsäljare hanterar korrigering/rättning själv i Viol-klienten.
  Debitering: Den som gör rättning/korrigering väljer själv vilken part som skall debiteras. Som debiteringsmottagare finns att välja på:
  – Första köpare av råvara
  – VO-ansvarig
  – Mottagare
  – Transportföretag
  – Befraktare
 2. Chaufför talar med mätare på plats alternativt via telefon med FMC.
  Debitering: Kostnad läggs på den som står som betalningsmottagare för transportredovisning på befraktarkontraktet. Detta val gör mätaren när denne gör rättningen/korrigeringen.
 3. Aktör ringer Biometrias kundtjänst.
  Debitering: Kostnad läggs på den aktör som ringer till kundtjänst.Om man i transportaffären kommit överens om att transportköparen skall stå för kostnader som är förenat med rättning/korrigering är det också denna part som ska ringa in till Biometrias kundtjänst, alternativt hantera det direkt i Viol-klienten.

Om någon av Biometrias anställda mätare är orsak till att felaktig uppgift registreras debiterar inte Biometria någon extern part för rättning/korrigering eller kundtjänsttid.

Här hittar Du Biometrias debiteringsprincip

Aktuella priser

Här hittar du aktuella priser för rättning/korrigering och kundtjänsttid