Ove Dahlin, virkesmätare

Det här är Ove Dahlin som arbetar som virkesmätare vid SCA Tunadals sågverk i Sundsvall. Ove har arbetat på Biometria sedan 1999 och utför stockmätning via en tvärgående transportör. Han sköter också daglig skötsel och rengöring av röntgen, två mätramar, barkanläggningen och barkrivningen.

Ove Dahlin, virkesmätare
Som virkesmätare är jag en viktig kugge i hela maskineriet.

Under sommaren gör Ove en blånadsbesiktning på timret som kommer in vilket innebär att han med yxa kontrollerar hur djupt blånaden har gått in i timret. Om det är för mycket blånad blir det mätningsvägran och ekipaget får åka till en annan industri t ex ett massabruk.

Vad är blånad?
Blånad orsakas av svampar som växer in i och missfärgar virket så att vatten har lättare att tränga in. Det påverkar dock inte hållfastheten. Blånad kan uppstå på timmerstockar eller virke om det lagras på olämpligt sätt. (Källa: Svenskt trä)

Varför jobbar du på Biometria?
1999 var vi några som blev övertaliga på Bollsta sågverk och jag fick då ett erbjudande av dåvarande VMF Nord att börja som virkesmätare istället. Jag har jobbat inom virkesmätningen sedan dess och sedan 2019 är vi Biometria.

Vilka möjligheter och förändringar ser du framåt, gällande digitalisering och automatisering av virkesmätning?
Jag tror att virkesmätningen kan locka den yngre generationen, de som praktiskt taget är uppvuxna med datorer och smartphones. De är datasmarta och för dem är digitaliseringen som pågår i samhället självklar.

Rollen som virkesmätare kommer alltid att behövas men kommer att förändras och utvecklas. Vi har en stor yrkeskunskap som det finns behov av när digitaliseringen och automatiseringen av skogsbranschen ökar.

Vad innebär det för dig i ditt arbete att vi har en opartisk roll?
Som virkesmätare är jag en viktig kugge i hela maskineriet. Jag är med och bidrar till att alla parter i kedjan, från skog till industri, kan genomföra en trygg råvaruaffär.

Vad är det som får dig att gå till jobbet varje morgon?
Jag trivs med att få träffa mina arbetskamrater varje dag. Vi har en god stämning och bra sammanhållning på min arbetsplats, det är viktigt.

Varför skall man börja arbeta på Biometria?
På Biometria finns goda möjligheter till att utvecklas och dessutom många bra arbetskamrater!

Här utför Ove stockmätning via en tvärgående transportör.