Towa Albinsson, virkesmätare

Det här är Towa Albinsson, född 1992, hon arbetar som virkesmätare på Plyfa i Hassela, 5 mil söder om Sundsvall. Hon har arbetat på Biometria sedan 2011 och utför stockmätning via en kerattbana*.

Towa Albinsson, virkesmätare
Med skogsbranschens digitalisering får jag följa med i utvecklingen och möjlighet att lära mig något nytt.

Vad innebär arbetet som virkesmätare för dig?

Trots att mina dagar för det mesta ser likadana ut trivs jag väldigt bra. Innan jag börjar min arbetsdag, testar jag att längd och diameter fungerar som det ska. Här använder jag ett plaströr som får gå igenom kerattbanan för att testa längden och en plåt för diametern.

Varje stock går först igenom en metallbåge som känner av om det finns metall i virket. Finns det metall, vrakas stocken och sedan använder jag en metalldetektor för att se om den går att använda efter att metallen är bortkapad.

Stockarna kommer in allt eftersom och mätramen mäter längd och diameter på varje stock. Jag granskar stockarna för att se om det finns någon röta, krok, felaktiga kvisttyper eller kviststorlekar. Uppfyller stocken industrins krav för svarvtimmer, sorteras den efter längd för att sedan gå vidare in till fabriken. Uppfyller stockarna endast kraven för gransågtimmer sorteras de om senare och går vidare till andra sågverk. Vraken sorteras om som massaved till Iggesund.

Vad är Stockmätning?

Varje stocks diameter och längd mäts var för sig jämfört med travmätning där hela traven mäts (längd, höjd och bredd).

Varför jobbar du på Biometria?

Jag gick skogligt gymnasium och fick ett sommarjobb på Iggesund. Efter sommarjobbet fick jag förlängning och sedan har det rullat på och jag har alltid trivts bra.

Hur har du utvecklats sedan du började på Biometria?

Jag började som travmätare och sedan fick jag börja med stockmätning samt att jag har fått åka runt på en del olika mätplatser. Under åren har jag lärt mig mer och mer om hur virkesmätningen fungerar.

Vilka möjligheter och förändringar ser du framåt, gällande digitalisering och automatisering av virkesmätning?

Jag kan se att jag får en annan roll och förändrade arbetsuppgifter. Jag får möjligheten att lära mig något nytt och följa med i utvecklingen. Att Biometria deltar i den digitala utvecklingen känns för mig som en naturlig väg att gå.

Vad innebär det för dig i ditt arbete att vi har en opartisk roll?

Jag mäter in virket oavsett vem som har levererat till oss. Vi får t ex tänka till när det gäller kläder med reklamtryck – att inte använda reklam från t ex våra kunder.

Vad är det som får dig att gå till jobbet varje morgon?

Jag gillar den glada stämningen och mina kollegor och har alltid trivts. Jag upplever mitt arbete som ganska fritt eftersom jag i viss mån, själv styr mitt arbete.

Varför skall man börja arbeta på Biometria?

Vi har bra kollegor, det är varierande – du får möjligheten att vara både inom- och utomhus samt att du får träffa många människor. Genom digitaliseringen kommer det att finnas stora möjligheter att utvecklas inom mitt område.

* Kerattbana är banan där varje stock passerar virkesmätaren som genomför stockmätning. Stockarna sorteras och går sedan till industrin som förädlar virkesråvaran. Som t ex Plyfa i Hassela som försörjer stora delar av Europas parkettindustri med granfaner.