VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Beställning behörigheter VIOL

Här kan du beställa behörigheter till VIOL. 

  1. Fylls i av beställande kund
  2. Beställning
  3. Personer som skall ha angiven behörighet med tillhörande användarid
  4. Kontaktperson tekniska frågor
  5. Kommunikationssätt med Biometria

Fylls i av beställande kund

Typ av beställning *