Beställning fullmakt VIOL

Vill du att ett annat företag ska få tillgång till dina uppgifter?

  1. Behörigheten ges till följande användare
  2. Att få åtkomst till fullmaktsgivarens information om
  3. Undertecknad fullmaktsgivare medger att Biometria ger användare behörighet enligt föregående sida

Behörigheten ges till följande användare

För åtkomst och/eller uppdatering i Biometrias *