Kontaktvägar till vår support & fjärrmätningscentral

010 – 228 59 00

När Du ringer detta nummer får Du två val:

Biometrias support

Verksamhetsområdet Externa tjänster och grupperingen Användarstöd inom Biometria arbetar med att ge support och utbildningar till våra kunder.

Vi ger stöd och hjälp i de IT-tjänster Biometria erbjuder inom alla tjänsteområden: Mätning, redovisning, drivning och transport.

Vår expertkompetens finns tillgänglig alla vardagar via telefon, mellan kl 08-00 – 12.00

Akuta ärenden

Behöver du anmäla ett akut ärende som t ex en driftstörning, ringer du till vårt supportnummer enligt ovan och blir kopplad till vår ärendemottagning. Den är bemannad dygnet runt och kan ta emot och registrera ditt ärende, samt kontakta vår beredskap vid akuta driftstörningar.

Du slipper långa kötider

Om det är många som ringer, kopplas ditt samtal till vår ärendemottagning även före kl 12.00. Ett ärende skapas av mottagande handläggare och vi tar därefter  kontakt med dig. På detta sätt undviker du långa kötider.

Mindre brådskande ärenden
– kontakta oss via e-post

Om ditt ärende ej är brådskande går det utmärkt att skicka e-post till oss.

1

Support

Alternativ 1 – Redovisning virke och energi

Frågor om virkesorder, prisräkning och mätbesked

  Skicka ditt ärende

Eller skicka direkt:

 Prisräkning

 Kollektiv

 Mätningsinstruktioner

 Rätta/korrigera

Alternativ 2 – Mätplatsteknik

Mätplatsrelaterade frågor som t ex DORIS

 Skicka ditt ärende 

Alternativ 3 – Transportfrågor

Frågor om Transportredovisning, Krönt vägval eller Leveransavisering.

 Skicka ditt ärende

Alternativ 4 – Drivning

Frågor om Sender XC, PRINS, Kvalitetssäkring skördare eller RAPP

 Skicka ditt ärende

Alternativ 8 – Övriga frågor

 Övriga frågor

 Fakturor

 Behörigheter

2

Fjärrmätningscentral

För dig som behöver komma i kontakt med en mätare på någon av våra fjärrmätningscentraler.

Du får tre olika val och kan på så sätt styra ditt samtal till rätt kompetens.

Alternativ 1 – Sundsvall

Alternativ 2 – Östersund

Här får du ytterligare två alternativ:

1 – Fjärrmätningscentral

2 – Tåg

Alternativ 3 – Varberg