Ouppmärkta fordonsenheter mätvägras från och med 1 februari nästa år

Senast den 31 januari 2021 måste samtliga fordonsenheter som ska mätas via bildmätrigg ha sina bankar uppmätta och även märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar samt synliga märken att bli mätvägrade av Biometria på bildmätplatser.

När råvaran mäts i bild går det inte att mäta bankbredden på fordonet. Denna uppgift behöver Biometria få in på ett annat sätt. Det finns idag ett bankbreddsregister i mätplatsstödet och dessa bankbredder är kopplade till registreringsnumret på fordonet. Registreringsnumret är i sin tur kopplat mot ett transportörsnummer och det är detta nummer som är identifikationen vid mätplatsen.

− Transportverksamheten har förändrat sig med tiden och idag får ofta ett transportörsnummer symbolisera mer än bara vilket fordon som avses. Det blir alltså svårt att hålla en god registervård vad gäller registreringsnummer, bankbredder och transportörsnummer, säger Anna Högvall, tjänsteansvarig transport på Biometria.

Biometria är en opartisk virkesmätningsförening som ska säkerställa att virkesråvara som kommer via transportörer kan inmätas med god noggrannhet enligt de krav som Virkesmätningslagen ställer på oss. För att detta ska kunna göras på ett spårbart och godkänt sätt behöver vi få alla fordonsenheter att bli uppmärkta (krönta). Att mätvägra fordonsenheter som inte är märkta är en nödvändig åtgärd som Biometria nu vidtar.

Att få alla fordonsenheter uppmärkta ger Biometria goda förutsättningar att påvisa en säkerhet vid inmätningen och att den harmoniserar i enlighet med VML då VML ställer krav på spårbarhet.

Mer information om vad kravet innebär samt vilka mätplatser märkningen kan göras hittar du här:

information om märkning av bankbredder och kontaktuppgifter