Hem/Labs

Biometria Labs

Här skördas innovationer för skogsnäringen

Biometria Labs är en katalysator för branschinnovation i gränssnittet mellan skog och industri, i syfte att skapa nytta för hela skogsnäringen. I Labs jobbar vi  tillsammans med intressenter för att snabbt gå från innovativa idéer till att skapa och testa prototyper. Biometria Labs erbjuder testdata, inspirations och innovationsövningar, trendspaningar och samarbete i olika typer av use case.

Skogligt datalabb – ökad innovation genom branschsamverkan

Biometrias branschgemensamma datalabb är en experimentell verkstad inom skogsnäringen. I datalabbet samlas data från hela kedjan, från skog till industri och  görs tillgängligt från en plats för att underlätta hanteringen av data. Genom datalabbet utvecklar Biometria, företag inom skogsnäringen, universitet och forskningsinstitut datadrivna innovationer, tjänster och lösningar som stärker den svenska skogsindustrin.

Varje år kommunicerar Biometria information med 3 000 skogsmaskiner om avverkningen av 210 miljoner träd. Skogsråvara levereras till hundratals  mätplatser  och det genomförs uppemot 7 000 transporter per dygn. Stora mängder data genereras av branschen, genom hela värdekedjan, och igenom Biometrias system. Att använda dessa stora datamängder för datadriven innovation är betydelsefullt för att den internationella konkurrenskraften ska stärkas.

Det branschgemensamma datalabbet har etablerats av Biometria tillsammans med SCA , Sydved , Sveaskog, Skogforsk, Mittuniversitetet och Bron Innovation. Etableringen genomfördes i ett samarbetsprojekt under perioden 2019 2021, med stöd från Vinnova. Datalabbet förvaltas och vidareutvecklas av Biometria Labs.

Trendspaning

Här kan du läsa vår trendspaning
Skördad innovation
Spännande forskning

Har du en grym idé eller nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss

Tanja Keisu
Teamledare Biometria Labs
tanja.keisu@biometria.se
010-228 51 28

Sven Jägbrant
Affärsutvecklare och Data Scientist
sven.jagbrant@biometria.se
010-228 50 55

Så här går det till

  • Du presenterar din idé för oss och tillsammans tittar vi på hur vi kan gå vidare med idén. Kanske hjälper vi dig med lämpligt data, gör ett koncepttest ihop eller hittar en lämplig aktör att bolla din idé vidare med?
  • Kanske är du i behov av mer data? Vi tittar på vilken information och data som är lämplig och finns tillgänglig. Du skriver nödvändiga avtal med berörda informationsägare för tillgång till data.