Biometria inför stöd för avskogningsförordningen i VIOL

Biometria har beslutat att från och med december, när avskogningsförordningen (EUDR) börjar gälla, införa stöd för att lägga till referenser om utförda deklarationer i VIOL-systemet. Stödet löser frågan kring den delen i den nya förordningen på ett kostnadseffektivt sätt för hela branschen.

Alla parter i råvaruaffären kommer via mätresultaten från Biometria att kunna ta del av informationen om att deklarationen är utförd vilket är viktigt då alla i affärsledskedjan kan anses ansvariga för att kraven i förordningen uppfylls.

Förordningen innebär att all skogsråvara som avverkas i eller importeras till Sverige ska vara deklarerad till EU. Syftet är att kunna spåra all skogsråvara tillbaka till avverkningstrakten och därmed kunna förhindra avskogning och förlust av biologisk mångfald.

– Skogsbranschen i Sverige har genom Biometria och vår IT-plattform VIOL en stor fördel då ett första viktigt steg för att kunna fylla spårbarhetskraven i EUDR kan tillföras på ett standardiserat och kostnadseffektivt sätt för alla. Vi är glada och stolta att kunna bidra till ytterligare en branschnytta, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.

Mer information om Biometria och avskogningsförordningen samt kontaktuppgifter

Kontakt

Oskar Cederlöf, affärsutvecklare, Biometria
E-post: oskar.cederlof@biometria.se, 070-375 40 35

21 Mar 21 Nyheter