Ny e-utbildning för chaufförer

Vi har nyligen lanserat en ny e-utbildning för chaufförer av rundvirke, Virkeskörkortet 

Utbildningen syftar till att öka kompetensen hos chaufförerna och skapa förutsättningar för att kunna tillämpa rätt arbetssätt från avlägg till industri. Med en god kompetens och rätt arbetssätt bidrar chaufförerna till ett ökat virkesvärde, samtidigt som de effektiviserar sina virkestransporter.

Utöver en ökad kunskap i hanteringen av rundvirke från avlägg till industri bidrar utbildningen även till en ökad trygghet för chaufförer i sin yrkesroll.

Lars-Erik Jönsson

Tjänsteansvarig transport på Biometria

Innehåll och upplägg 

Utbildningen går igenom hela processen från avlägg till industri med fokus på de delar som chaufförer behöver kunna hantera. Efter genomförd utbildning kommer chaufförerna bland annat:  

  • veta hur de undviker att transportera virke som kommer mätningsvägras 
  • veta hur vanliga fel vid t.ex. lastning kan undvikas 
  • förstå grundkraven och känna till vanliga vrakorsaker för olika sortiment 
  • kunna hantera utfall av provtravar 

Utbildningen erbjuds som en e-utbildning som varvar teori med övningar och frågor samt avslutas med ett digitalt slutprov.  

Vad tycker tidigare deltagare om utbildningen?  

I samband med utvecklingen av utbildningen testades utbildningen av ett antal chaufförer. Chaufförerna beskrev utbildningen som lärorik, lätt att ta till sig och utvecklande på rätt nivå. 

Innehållet i utbildningen var lätt att ta till sig och på en lagom svårighetsnivå. Utbildningen ledde till eftertanke utan att vara för svår.

Ove Karlstrand

Chaufför på Berglinds Åkeri AB

Mer information och anmälan  

Mer information och anmälan till utbildningen hittar du i vår utbildningskatalog.  

 

27 Mar 27 Nyheter