Många förberedelser för mätplatserna inför VIOL 3

BIOMETRIAS VÄG MOT VIOL 3

Arbetet med att anpassa mätplatserna för VIOL 3 är omfattande med många personer involverade. Det pågår både förberedelser inom VIOL 3-programmet, då inom Leveransområde Omläggning i projektet för Virkesmätning VIOL 3, med Hans Thulin och Stina Nilsson som projektledare, samt i Biometrias linjeverksamhet, där Svante Wikner, tjänsteansvarig för Mätning och Sverker Groth, produktområdeschef för VIOL 2 är ytterst ansvariga.− VIOL 3 är ett nytt system som både ser ut och fungerar annorlunda än dess föregångare. Verksamheten vid industriernas mätplatser kommer på en hög nivå vara ”oförändrad”, lastbilar ska rulla in och virkesmätning ska utföras, men alla kommer i någon mån bli påverkade av förändringarna, säger Svante Wikner, tjänsteansvarig Mätning.

Svante Wikner och Sverker Groth

Mycket tid läggs på att skapa förståelse för vilka förändringar som kommer att ske, både internt och externt. Just nu pågår en riktad informationsinsats mot samtliga mätplatsägare, för att de ska få information om vilka förändringar och anpassningar som de behöver genomföra gällande den utrustning som finns på mätplatserna.

− Olika mätplatser behöver förbereda sig inför VIOL 3 på olika sätt, dels beroende på vilken industri det är, dels beroende på vilken mätning som genomförs på respektive mätplats, till exempel om det är bemannad mätning eller fjärrmätning. Vilken typ av utrustning som finns på industrin, lokal logistik samt lokala system som används i leveransprocessen påverkas också, säger Sverker Groth, produktområdeschef VIOL 2.

 

 

Inför omläggningsperioden där VIOL 2 och VIOL 3 ska vara i drift samtidigt, pågår det många tekniska förberedelser för platserna så att utrustning och system kan kommunicera med båda systemen samtidigt. Det är ett komplicerat samband mellan teknik, logistik och mätning, där alla delar ska samverka och detta påverkar hur man säkerställer att mätplatsen är redo för VIOL 3.

− Att VIOL 2 och VIOL 3 ska fungera och vara i drift samtidigt under omläggningsperioden har varit känt länge och det grundläggande är ju att all mätutrustning måste kunna fungera samtidigt mot båda systemen. Vissa tekniska förberedelser för detta är redan utrullade på mätplatserna, säger Svante Wikner.

Han fortsätter:
− För att få parallelldriften att fungera i praktiken krävs det att alla distriktschefer får information och att till exempel virkesmätarna som är en viktig del av den operativa processen har gått rätt utbildningar och därmed lärt sig att använda rätt system, beroende på om råvaran som levereras ska mätas och redovisas i VIOL 2 eller VIOL 3. Detta ser vi som avgörande för att parallelldriften ska fungera i praktiken, avslutar Svante.

Hans Thulin, projektledare för Virkesmätning VIOL 3 fyller i:
− Vi planerar för ett flertal olika utbildningsinsatser för virkesmätarna och vi siktar på ett blandat lärande för att ge rätt förutsättningar för alla virkesmätare, säger Hans.

Installation av mätplatsutrustningar pågår för fullt

Hans Thulin

Viktigt med samarbete mellan Biometria och kunderna

Det är cirka 350 mätplatser som har Biometrias mätplatsstöd samt cirka 100 mätplatser som sänder in mätdata från egna system. Oavsett vilket mätande företag det är på respektive plats krävs förberedelser inför övergången till VIOL 3, menar Sverker Groth.

Hösten 2024 kommer VIOL 3-programmet till milstolpen ”Skarp drift Isolerade affärer”, där utvalda flöden med utvalda aktörer samt mätplatser ska testas skarpt i VIOL 3. Vid uppstarten av detta kommer en särskild bemanning krävas både från Biometria och berörda kunder.

− Vi tror att genomförandet av skarpa affärer kommer att lära oss oerhört mycket och det kommer att visa oss hur vi kan tydliggöra ansvarsfördelningen för att startsäkra samtliga platser inför Go Live, säger han.

Att genomföra förberedelserna inför Go Live i tätt samarbete med våra kunder ser alla som är ytterst ansvariga för området inom Biometria som en viktig framgångsfaktor.

− Vi och våra kunder har ett gemensamt intresse för att allt ska fungera vid Go Live och vi måste samarbeta tätt för att säkerställa detta. Biometria gör allt för att VIOL 3 ska kunna användas för alla affärer på alla industrier och ett omfattande arbete har genomförts för att fånga in behovet från samtliga mätplatser. Det garanterar däremot inte att vi har kännedom kring allt som faktiskt pågår ute i verkligheten, på en del platser kan det finnas specifika tillämpningar eller rutiner som vi idag inte känner till och dom måste vi hjälpas åt att hitta i tid innan Go Live. Det är också viktigt att mätplatsägarna tar sitt ansvar för att säkra att utrustningen fungerar innan omläggningsperioden börjar, säger Sverker Groth

Han avslutar:
− Vi har däremot en stark tro på att vi tillsammans med kunderna kan göra en så verklighetsförankrad analys av vad som kvarstår att göra innan Go Live och hur detta ska planeras. Vi har ett gemensamt ansvar att stötta varandra för att övergången till VIOL 3 ska lyckas.

Mer information om anpassning av mätplatsutrustning

Är du mätplatsägare och har frågor kring anpassning av mätplatsutrustning, läs mer på den här sidan eller skicka ett mejl till: Matplats.support@biometria.se med dina frågor.

Den 18/6 kl. 15.00-16.00 hålls ett informationsmöte för dig som mätplatsägare, du ansluter till mötet genom den här länken.

 

05 Jun 05 Nyheter