Ny rapport tydliggör mätmetoderna för sågtimmer

En mätplatsägare har idag mycket att välja mellan när det gäller olika mätmetoder och mättekniker. För att kunna fatta välgrundade beslut i valet mellan dessa behövs ett underlag i form av metodernas/teknikernas möjligheter och begränsningar. Nu släpper Biometria en rapport som ska göra valen enklare när det gäller mätning av sågtimmer.

Johan Adolfsson, tjänsteutvecklare på Biometrias avdelning för strategisk utveckling, går i sin rapport ”Utvärdering av mätmetoder” igenom de mättekniker och teknikleverantörer som finns för ersättningsgrundande mätning av sågbara sortiment vid industri. Syftet med rapporten är att stötta kunderna i valen som finns.

– Den omfattande uppgraderingen av teknisk mätutrustning som skett på timmermätstationerna samtidigt som fjärrmätningen mycket snabbt fått en ökande andel av den ersättningsgrundande mätning av sågtimmer, ställer krav på både Biometria och våra kunder. Både vi och kunderna ställs inför långsiktigt avgörande val av vilken mätmetod och mätteknik man ska satsa på och i det valet är det viktigt att ha kunskap om vilka alternativen är och vilka konsekvenser valet av lösning får. Det är i det perspektivet den här rapporten har tagits fram, säger Johan Adolfsson.

Rapporten redovisar de utrustningsleverantörer som finns för både stock-och travmätning. Man får även ta del av de möjligheter och begränsningar som identifierats för respektive mätmetod och utrustning.

Rapporten finns att ladda ned och läsa här.

25 Jun 25 Nyheter