Fem snabba med Karin Hjern, chef för Leveransområde Forest Storm

VIOL 3 och kundernas förberedelse för Go Live, är det som Karin Hjern, chef för leveransområde Forest Storm, ansvarar för. Här svarar hon på fem snabba frågor om Forest Storm och vad som är hetast just nu.

 

Vilken roll spelar Forest Storm i VIOL 3-programmet?
– Forest Storms ansvar är att skapa förutsättningar för att kunderna och branschen ska vara väl förberedda inför övergången till VIOL 3. Forest Storm arbetar också väldigt nära våra kunder och är en naturlig röst från dem in i programmet.


Vilka är era största utmaningar?
– Att aktivera kunderna att komma i gång med sina VIOL 3 projekt och att hålla sig till tidplanen och de milstolpar vi tagit fram. Vi måste också balansera insatser mot resurser, ibland skulle vi vilja åka ut direkt till kunden och ”skaka liv” i deras VIOL 3-projekt, men dessvärre räcker vi inte till för det resursmässigt. Så att våra kunder tar eget ansvar för att starta och driva projekten är A och O för att de ska klara övergången till VIOL 3.

Vad fokuserar ni mest på just nu?
– Vi har sju kundgrupper som vi arbetar dedikerat mot genom våra affärskonsulter i Forest Storm och där det framför allt är typ av affärer, segment samt hur mycket kunden använder VIOL som avgör vilken kundgrupp man tillhör. Just nu arbetar vi mycket med att stötta de elva kunder som ska göra en funktionell acceptans av systemet. Vi genomför även fysiska kundträffar med den kundgrupp vi kallar Blå digital, vilket är jätteroligt. Kundgrupp Blå digital består av kunder från alla olika segment med ett mindre VIOL-användande. Det som särskiljer den kundgruppen från de andra är att merparten av deras VIOL-resa görs digitalt med stöttning från oss på Biometria.


Vad vill du att alla kunder ska veta om VIOL 3?
– Att det är otroligt viktigt att man sätter sig in i och förstår hur övergången kommer att påverka den egna verksamheten. Detta för att säkerställa att man kan fortsätta göra sina affärer även i det nya systemet. Det är en stor förändring med ett helt nytt system för hela branschen och rätt hisnande när man verkligen förstår vilken uppgift vi har framför oss.


Vilket är ditt bästa råd till kunderna inför VIOL 3?
– I detta läge är det absolut viktigaste att de kommer i gång med sina VIOL 3-projekt omgående. Det är också viktigt att de har en dialog med andra aktörer i branschen, och då framför allt med sina affärspartners, för att planera övergången. Jag vill också tipsa om att all nödvändig information finns på vår hemsida. Och man är alltid välkommen att kontakta oss!

 

01 Jul 01 Nyheter