Trä och innovation skapar Hopp(et)

Förskola i Göteborg ett steg mot en klimatsmart stad

På Backa Kyrkogata på Hisingen står den nu klar, världens första moderna klimatneutrala förskola, nästan helt byggd i trä. Det började som ett innovationsprojekt  men har blivit så lyckat att Göteborgs Stads lokalförvaltning har initierat ett helt innovationsprogram för klimatneutral byggnation.

Naturtomten som omger förskolan Hoppet ligger i ett bergigt område med skog. Och på gården står två ståtliga gamla blodbokar kvar efter att bygget har blivit  klart, för värdefulla för att tas ner. Till våren kommer de att ge behaglig skugga till alla de förväntansfulla barn som ska börja här.

– Ibland känns det inte så hoppfullt med klimathotet, men med den här fina förskolan känns det som att vi gör något väldigt viktigt. Initiativet har gett ringar på  vattnet och det är otroligt givande. Nycklarna lämnas nu över till skolförvaltningen i december och till våren blir det inflyttning, säger Elsa Fahlén,  innovationsledare för klimatneutral byggnation inom Göteborgs stad.

Den färdigbyggda förskolan är 1500 kvadratmeter stor fördelat på två våningar med åtta avdelningar avsedda för nästan 150 barn. Förskolan är byggd av virke  från svenska skogar, varav en viss del kommer från Göteborg Stads egna skogar.

Åldras av väder och vind

– För att få ner klimatavtrycket ytterligare kommer skolan varken att målas eller behandlas. Tanken är att träet i stället ska få åldras av väder och vind. Vi har valt en panel som vuxit i Mellannorrland eftersom skog därifrån lämpar sig bättre för exteriört bruk än den som exempelvis finns i södra Sverige. Där är å andra sidan  skogarna starkare och mer lämpliga att använda till bärande konstruktioner, säger Anders Carlsson, Teknik och FoU chef på Derome, totalentreprenören som står  bakom bygget.

Derome har funnits sedan 40-talet och har lång erfarenhet av att bygga boningshus i trä, till och med hela stadsdelar. Längs med hela västkusten är deras logotyp en vanlig syn. Förskolor tillhör dock inte deras vanligaste uppdrag.

– Vi blev intresserade när Göteborgs stad 2017 gick ut och sade att de ville bygga världens första fossilfria förskola. Vi visste att det skulle bli svårt och ville hellre fokusera på klimatneutralitet, säger Anders Carlsson och Elsa Fahlén kan bara hålla med:

"Vi fokuserade på att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt och utmana varje disciplin på varje nivå".

– Vi hade en hög ambition men när vi inventerade de vanligaste byggmaterialen märkte vi ganska snabbt att det var i princip omöjligt att bygga helt fossilfritt i alla led. Så vi fokuserade på att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt och utmana varje disciplin på varje nivå. Och om det blir klimatpåverkan någonstans så måste den kompenseras, berättar hon.

Tegel, lera och hampakalk

Under luppen när arbetet projekterades hamnade alla råvaror, tillverkningen av de produkter som skulle användas, alla transporter, hela arbetsplatsen och slutligen den framtida driften av byggnaden. Detta noggranna och mödosamma arbete ledde exempelvis till att skolan fått en träbaserad stomme, något som  minskat klimatpåverkan avsevärt.

– Vi har jobbat mycket med återbruk. Varje disciplin har varit tvungen att göra det med minst en produkt. Några exempel är kabelstegar, alla markstenar på tomten och pålavkap, det vill säga rester från pålningsarbetet, säger Elsa Fahlén och Anders Carlsson fyller på:

– Inne i byggnaden har vi använt återvunna akustikplattor och handfat. Vi har även fått in en del nya material. I grundläggningen används till exempel foamglas, ett återbrukat granulerat glas som påminner lite om lavasten, säger han.

Utanför huvudbyggnaden finns det dessutom tre förrådsbyggnader som också är värda att nämna: en är byggd i återbrukat tegel, en i stampad lera och en är gjord i hampakalk. Detta är bara några exempel på allt som har gjorts. Och då har ändå inte det kol som finns inlagrat i byggnaden tagits med i beräkningen.

– Det mesta av våra processer har någon form av fossilt avtryck, men vi jobbar stenhårt för att sänka dem, även om de är låga. Om man vill bygga klimatneutralt är trä ett bra val på vägen dit, säger Anders Carlsson.

Elsa Fahlén tror också på att trä kommer att få en allt viktigare roll i byggnader framöver, i alla fall i Göteborgs stad.

– Förskolan Hoppet började som ett innovationsprojekt men sedan i våras har det vuxit och blivit ett nytt innovationsprogram. Det finns redan planer för bred implementering av vissa lösningar i ett tiotal nya projekt. All byggnation inom staden ska nu ställas om och tanken är att vi ska nå nära noll klimatpåverkan till 2030. Det är så häftigt att vi kan driva den här utvecklingen med politiken i ryggen, säger hon.

Trä ger tystare klimat

Barnen i förskolan Hoppet kommer redan nu få dra nytta av stadens framtida satsningar. Anders Carlsson syftar bland annat på studier som visar att människor  mår bra av att vistas i träbyggnader. Det är något med det synliga träet som påverkar oss positivt.

– Det är mycket trä invändigt i skolan och det ger inte lika mycket efterklang. Det skapar ett tystare klimat och jag tror att det kommer att göra barnen lugnare och skapa en mer harmonisk plats för lektioner och lek. Dessutom ger trä en jämnare fuktighet i och med att det både binder och avger fukt på ett naturligt sätt.

"Om man vill bygga klimatneutralt är trä ett bra val på vägen dit".

Människan har i århundranden byggt hus i trä som är ett mycket bra och förnybart byggmaterial. Användandet av trä och återvunna material är viktiga delar i att  bygga på ett hållbart sätt för framtiden och värna om miljön. Med förskolan hoppet tar Göteborg stad nu ett första steg mot målet om att bli världens första klimatsmarta stad och en förebild för andra städer.

Elsa Fahlén
Innovationsledare för klimatneutral byggnation inom Göteborgs stad.

Göteborgs innovationsprogram
Göteborgs stad har som mål att vara en ekologiskt hållbar stad 2030 med nära noll klimatavtryck. Redan 2017 startades ett innovationsprojekt om att bygga en fossilfri förskola för att utmana branschen och driva på utvecklingen av fossilfria produkter och processer. Under våren 2021 stöptes projektet om och blev ett innovationsprogram för klimatneutralt byggande där förskolan Hoppet är pilotprojektet vars lärdomar kommer att påverka framtida byggprojektet i Göteborgs stad.

Anders Carlsson
FoU chef, Derome

Derome
Derome startades 1946 och är Sveriges största familjeägda träindustri med verksamhet från skog till färdiga hus. Derome driver utveckling inom träindustrin för att förändra och förbättra samt verka för innovationer med fokus på hållbarhet. Det gör man genom att samarbeta med kunder, branschkollegor och att medverka i olika forskningsprojekt för att hitta klimatsmarta lösningar. Derome har som mål att bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde.

Artikeln är hämtad från Mätbart nr 2, 2021.