Använder ditt sågverk fastvolym via toppformtalsmatris?

Du behöver uppgradera din mätram

Senast den 31 mars skall beställning för uppgradering av mätramar göras. Kontakta din mätramsleverantör.

Biometrias styrelse har beslutat om en utfasning av toppformtalsmatris för användning i förstaledsaffärer, detta efter rekommendation av Rådet för mätning och redovisning. Vid en övergång från mätning av timmer i m3to omvandlat via matris till m3fub gör den nya metoden att mer korrekta mätresultat för enskilda partier skapas.

Läs mer här om utfasningen av toppformtalsmatris