Använder ditt sågverk fastvolym via toppformtalsmatris?

Du behöver uppgradera din mätram

Senast den 31 mars skall beställning för uppgradering av mätramar göras. Kontakta din mätramsleverantör.

Biometrias styrelse har beslutat om en utfasning av toppformtalsmatris för användning i förstaledsaffärer, detta efter rekommendation av Rådet för mätning och redovisning. Mätning av timmer i m3to, omvandlat via matris till m3fub, följer inte virkesmätningslagen vilket är bakgrunden till beslutet.

Förändringen leder till en mer exakt volym vilket gynnar alla parter.

Läs mer här om utfasningen av toppformtalsmatris