StanforD

För våra tjänster inom avverkningsområdet används StanFord som är en inofficiell industristandard för kommunikation till/från skördare och skotare. Standarden utvecklas och förvaltas av Skogforsk och Biometria deltar i detta arbete.

Här kan du läsa om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av hqc-, hpr- och fpr-filer som rapporteras till Biometria.