Rapporter

Virkesförbrukningsstatistik

Skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter.