Under senare år har ny teknik för automatisk bestämning av travvolym på fordon slagit igenom inom svensk virkesmätning. Ett system med automatisk bestämning av travvolym som tagits i drift är Mabema GPV, en teknik som utnyttjar s k lasertriangulering med hjälp av bildanalys och Cind TimSpect som finns vid ett trettiotal mottagningsplatser, där tekniken man nyttjar är bildanalys och träning via AI av skalenliga rektifierade bilder.

CIND TimSpect

Mabema GPV

Läs mer om CIND TimSpect
Läs mer om Mabema GPV