Behöver du information om Virkesmätningslagen?

För mer information om virkesmätningslagen (VML), hänvisar vi dig till Skogsstyrelsens hemsida.

Skogsstyrelsen – Virkesmätning