Begärd kontroll

Tjänsten Begärd kontroll möjliggör för aktörer att reklamera mätning av en virkesleverans, vanligtvis särskild genom ett redovisningnummer, där Biometria är mätande företag.

Begäran om kontrollmätning i Sverige görs till Biometria som utser en ansvarig kvalitetsledare för att genomföra kontrollmätning enligt gällande rutiner.

Efter genomförd kontrollmätning redovisar Biometria resultatet till de parter som berörs av kontrollen. I de fall resultatet inte är tillfredsställande genomför Biometria en orsaksanalys och upprättar en åtgärdsplan.

Vem kan begära kontroll?

  • Leverantör
  • Säljare
  • Köpare
  • Transportör
  • Avverkningsentreprenör

Samtliga ovan nämnda aktörer har möjlighet att begära kontroll på en specifik mätning (leverans) kopplad till en affär som aktören berörs av.

Hur gör du för att begära kontroll?

Om du vill begära en kontroll, fyller du i formuläret som du hittar via nedanstående länk.

I de fall en begärd kontroll avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 7 i dokumentet Biometrias kontroll av virkesmätning, får den part som begärt kontrollen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 5 425 kr. Gräns för betalningsskyldighet beror på vilken grund kontrollen begärts (Bruttokvantitet, nettokvantitet, värde, vrakning eller mätningsvägran). Se bild nedan. 

Information till mätplatser