Begärd ommätning i bild

Biometria och VMK tillhandahåller möjligheten till begärd ommätning av travar i bild.
Begärd ommätning i bild ger möjlighet till reklamation av utförd mätning, genomförd i efterhand vid en fjärrmätningsstation. Tjänsten fångar de tillfällen ordinarie mätning utförts felaktigt eller när ett registreringsfel inträffat.

Begäran om ommätning av travar i bild görs till VMK som administrerar ommätningen och utser tre erfarna bildmätare. Som facit räknas snittet av vad de tre nya bildmätningarna givit. Efter genomförd ommätning i bild redovisar VMK resultatet till de parter som berörs och till VMK:s styrelse. I de fall som VMK anser att resultatet inte är tillfredsställande efterfrågar VMK orsaksanalys och åtgärdsplan från Biometria.

Varför finns denna möjlighet?

Begärd ommätning är ett ”enklare” komplement till möjligheten att begära kontroll som utförs med stockmätning. Begärd ommätning syftar främst till att fånga de fåtal tillfällen då ordinarie bildmätning blivit grovt fel.

Mer information om begärd ommätning av travar i bild kan du läsa om i nedanstående dokument, avsnitt 9.

Vem kan begära ommätning av travar i bild?

  • Leverantör
  • Säljare
  • Köpare
  • Transportör
  • Avverkningsentreprenör

Samtliga ovan nämnda aktörer har möjlighet att begära ommätning på en specifik leverans kopplad till den affär parten berörs av.

Tänk på tidsgränsen – viktigt vid begäran av ommätning i bild 

Begärd ommätning i bild kan begäras upp till 45 dagar efter redovisningsdatum för ordinarie mätning. 
Har fler dagar än 45 passerat, makuleras begäran av ommätning i bild. 

Hur gör du för att begära ommätning av travar i bild?

Om du vill begära en ommätning av travar i bild fyller du i nedanstående pdf-fil, sparar den och skickar den via e-post till VMK: info@virkesmatningskontroll.se

I de fall en begärd ommätning av travar i bild avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 9 i normerna, får den part som begärt kontrollen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 3 000 kr.