Kontroll av mätningskvalitet

Kontroll och uppföljning av mätning utförs av våra kvalitetsledare som har stor erfarenhet samt grundliga kunskaper i det regelverk som gäller för virkesmätning. Kontrollen syftar till att följa upp och säkerställa att alla virkesmätare och mätplatser når uppsatta kvalitetsmål. 

Insamling av mätdata från kontrollobjekt utförs av Kvalitetsledare.

Kvalitetsledarna håller också i coachning och utbildning av våra virkesmätare.