VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Kvalitetssäkring skördare

I vår fältverksamhet kvalitetssäkrar vi skördarnas mätnoggrannhet. Genom kontroll, regelbunden uppföljning och coachning av maskinlagen hjälper vi kunder och uppdragsgivare så att virkesvärdet ska bli så högt som möjligt. Korrekt tillrett virke i skogen är något som alla parter tjänar på, både köpare och säljare. Även Biometria tjänar på det eftersom korrekt tillrett virke underlättar inmätningen vid industrin. 

Skördarnas mätnoggrannhet är en viktig förutsättning för att industrin skall få virke i rätt längder och dimensioner. Vi erbjuder bland annat tjänster för att kvalitetssäkra skördare samt uppföljning i fält där vi följer upp lagens aptering, sortering med stickprov av sågbart i massaved, vrak i timmer och massa i brännved etc. 

Fältverksamheten genomför även Guldkortsutbildningar och utbildning i klavning, mätning och kalibrering. 

Mer än 800 skördare är kvalitetssäkrade genom Biometria.