VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Drönarinventering

Biometria erbjuder inventering av både rundvirke och flis för att bestämma den tillgängliga volymen vid industrier, terminaler eller andra tillfälliga upplag. Uppmätning av volymen kan ske med traditionella metoder som linjelaser och trådmätare men även mer tekniskt utvecklade som fotografering med drönare och mätning i bilder. Oavsett metod är resultatet en volymuppgift per sortiment medan det vid drönarinventering dessutom medföljer en tydlig flygbild som visar de olika objektens geografiska placering i relation till varandra.  

Produktblad Drönarinventering