VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Drönarinventering

Biometria erbjuder inventering av både rundvirke och flis för att bestämma den tillgängliga volymen vid industrier, terminaler eller andra tillfälliga upplag. Uppmätning av volymen kan ske med traditionella metoder som linjelaser och trådmätare men även mer tekniskt utvecklade som fotografering med drönare och mätning i bilder. Oavsett metod är resultatet en volymuppgift per sortiment medan det vid drönarinventering dessutom medföljer en tydlig flygbild som visar de olika objektens geografiska placering i relation till varandra.  

Produktblad Drönarinventering