Mätning av virke och biobränsle

Vi mäter framför allt råvara åt industrin. Virkets kvalitet avgör om det kan användas till sågtimmer, massaved eller biobränsle. Det mäts på olika sätt utifrån kvalitet och måttslag. Dessutom mäts lager när kunden har sådana önskemål.

Grunden för sågtimmermätning är exempelvis stockvis mätning. För större leveranser används emellanåt stickprovsmetoder och då är den första mätningen oftast en travmätning. För sågtimmer förekommer två olika handelsmått, toppmätt volym under bark (m3toub) och fast volym under bark (m3fub).