VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Extern insändning

Genom Extern insändning kan du leverera färdiga mätningar från eget IT-stöd till Biometrias Råvaruredovisning i ett standardiserat gränssnitt med möjlighet till virkesorderstöd.

Om du som kund väljer att använda ett eget IT-stöd för mätningsrapportering, finns möjligheten att sända in mätningar direkt till Råvaruredovisningen via ett standardiserat gränssnitt. Kontroller av uppgifterna mot de centrala regelverken görs då när transaktionerna läses in i redovisningen och parterna i affären ansvarar själva för att bevaka om mätningar blivit avvisade. Det finns möjligheten att beställa virkesorderstöd till egna IT-stöd för att kunna göra egna grundläggande kontroller före sändning.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support.