Mätplatssystemet DORIS

DORIS är en onlinetjänst med direkt integration mot Biometrias Råvaruredovisning som säkerställer rätt kvalitet på informationen och ger ett snabbt informationsflöde. Lokal mätutrustning som t ex fordonsvågar kan anslutas.

DORIS-in-a-box
Ett komplement till DORIS är DORIS-in-a-box som innehåller PC med skrivare och kommunikationsutrustning. Med den kan en temporär mätplats sättas upp förutsatt tillgång till elström och lokal. Doris mätplatssystem används på samma sätt som med en fast installation förutom integration till mätramar, vågar etc. Dator och kommunikationsutrustning är förpackad i en skyddande väska.

Utrustningen hyrs ut enligt villkor i Biometrias prislista.  

Kontakt

Vill du veta mer eller beställa DORIS?
Kontakta gärna vår support.