Konsultation av mätning i fält

I vår fältverksamhet kvalitetssäkrar vi skördarnas mätnoggrannhet. Genom kontroll, regelbunden uppföljning och coachning av maskinlagen hjälper vi dig som kund och uppdragsgivare så att virkesvärdet ska bli så högt som möjligt. Korrekt tillrett virke i skogen är något som alla parter tjänar på, både köpare och säljare. Även Biometria tjänar på det eftersom korrekt tillrett virke underlättar vid den inmätning som sedan görs vid industrin genom våra virkesmätare.