Support

Vår support erbjuder dig stöd och hjälp samt utbildningar i de IT-tjänster som Biometria erbjuder inom alla våra tjänsteområden: Mätning, redovisning, prisräkning, drivning och transport. 

De tjänster vi erbjuder är t ex:

  • Rådgivning i användandet av våra IT-tjänster
  • Rättning/korrigering av redovisade/avvisade mätningar
  • Administrering av behörigheter till våra IT-tjänster
  • Utbildningar