Planer och tillgänglighet Biometrias IT-tjänster

Inom Biometria pågår kontinuerligt ett underhålls- och förbättringsarbete av våra tjänster och system. Vid kundmöten fångar vi upp behov, önskemål och utvecklingsmöjligheter. Dessa bearbetas och kan mynna ut i våra återkommande releaser.

Här hittar du datum för produktion av mätbesked och rapporter samt information om tjänsternas tillgänglighet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller via mail på support@biometria.se