VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Planer och tillgänglighet Biometrias IT-tjänster

Inom Biometria pågår kontinuerligt ett underhålls- och förbättringsarbete av våra tjänster och system. Vid kundmöten fångar vi upp behov, önskemål och utvecklingsmöjligheter. Dessa bearbetas och kan mynna ut i våra återkommande releaser.

Här hittar du datum för produktion av mätbesked och rapporter samt information om tjänsternas tillgänglighet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Biometria support på telefon 010-2285900 eller via mail på support@biometria.se