Produktion

Produktionsområdet omfattar IT-stöd och uppföljning för den data som produceras av skogsmaskinerna. Vi tillhandahåller ett system som möjliggör transport, vidareförmedling och förädling av produktionsdata till färdiga resultat- och analysformat. Vi tillhandahåller också en systemmiljö som bidrar till att öka värdet av produktionsdatat ytterligare genom stöd för produktionsstyrning och kvalitetssäkring av skördare.