VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Produktionsrapportering

Rapportering till och från skördare och skotare är grunden för all styrning av råvaruproduktion. Information från drivningen kan användas i hela flödet mellan skog och industri. Detta gör det möjligt att planera och styra volymer och kvaliteter i flera sammanhang. 
  
Information från drivningen som bl.a. produktions-, kontroll- och kalibreringsfiler kan sändas samtidigt från skördaren eller skotaren med några få knapptryckningar av maskinföraren. Uppföljning kan bl.a. ske via uppdragsgivarens maskinnummer eller för kontrollfilerna även via den maskinunika identitet som Biometria tillhandahåller. Detta gör det möjligt att följa en maskins produktion trots byte av uppdragsgivare. Dessutom får du backup och loggning av alla filer. 

Insändning av produktionsrapportering sker via:

  • Insändningsprogramet Sender XC som installeras i en PC i skogsmaskinen eller på kontoret (beställs kostnadsfritt från Biometria).
  • Rapp - en app för produktionsrapportering anpassad för smartphones och läsplattor.

Produktionsrapportering är enkelt:

  • Produktions-, stam-, och kalibreringfiler sänds samtidigt med några få knapptryckningar.
  • Unika maskinnummer gör att en maskins produktion kan följas även om uppdragsgivarna skiftar.
  • Back-up och loggning av alla filer.