Systemkrav Sender XC 2.0

Sender XC 2.0 är ett krav för att kunna rapportera filer efter det att VIOL 2 ersatts av av VIOL 3

Installation

Sender 2.0 kan installeras på två sätt:

  1. Genom att ladda ner installationsfilen från Biometria.se och köra den.
  2. Genom att ha Sender XC 1.13 installerat och låta Sender XC 1.13 uppgraderas till Sender XC 2.0

Sender XC 1.13 kommer att kontrollera att uppgradering stöds.

Windows 7 Service Pack 1

För att det ska fungera skall Windows 7 uppdateras med Service Pack 1 samt med alla säkerhetspatchar från Microsoft, via Windows Update. Detta på grund utav säkerhetsskäl.

.NET Framework 4.5.1

Applikationen kräver att .NET Framework 4.5.1 eller högre är installerat på datorn.

Finns att ladda ner antingen via valfria uppdateringar via Windows Update eller från Microsofts site.