Produktionsuppföljning

För att följa upp produktionen av avverkad råvara kan du använda Prins som ger dig tillgång till skördade, skotade och industrimätta volymer. Du kan även se stockinformation och övermålsredovisning. 

Skördarens mätnoggrannhet är också en viktig förutsättning för att industrin skall få virket i rätt längd och dimension. Tjänsten Kvalitetssäkring skördare ger produktionsledaren ett kvitto på hur bra skördaren mäter längd och diameter.