Redovisning

Virkes- och energiredovisning skapar möjligheter för dig som part i en råvaruaffär att redovisa kvantiteter och värden för dina unika affärer. Detta gäller både för dig som säljare och köpare. Redovisningen är enhetlig, transparent och opartisk samt att den sker i direkt anslutning till att råvaran levereras.

De viktigaste beståndsdelarna i redovisningen är:

  • Kvantitetsberäkning enligt branschens uppsatta regelverk som löpande uppdateras och följer branschens utveckling.
  • Värdeberäkning enligt varje affärsunika prisvillkor
  • Kreditkontohantering för certifierad råvara
  • Analys och uppföljning av affären
  • Distribution av elektroniska dokument med samtliga detaljer om kvantitet respektive värde för varje enskild leverans
  • Mätbesked till leverantören (enligt krav i virkesmätningslagen)