VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Certifierade volymer

Branschens efterfrågan av certifierad råvara ökar och fler och fler företag väljer att certifiera sina skogsbruk.

Certikonto är ett kreditkontosystem där varje säljare och köpare har konton som innehåller information om certifierad råvara. Säljare och köpare som handlar med certifierad råvara kan vara användare av Certikonto. I Certikonto kan för närvarande certifierade volymer enligt PEFC och FSC:s regelverk hanteras.
 
Certikonto föds antingen från i VIOL redovisad inmätt råvara, eller genom manuell insättning av volymer.
 
Informationen finns tillgänglig i Certikonto när mätningstransaktionen sparats i VIOL. Mätningstransaktionen innehåller den information som behövs för att uppdatera saldo på rätt Certikonto.
 
I affärsled ett fylls köparens konto på med inmätt kvantitet. I affärsled två till sex tappas säljarens konto av och köparens konto fylls på med kvantitet enligt styrande dokument för respektive affär. Det kan bara ske vid en fysisk leverans av virke, där den enskilda stocken i leveransen inte behöver komma från en certifierad skog. Det går inte att sälja mer certifierad råvara än vad man köpt. Det får inte finnas kvantiteter på konto som är äldre än tolv månader.

Regelverket säger att:

  • Råvaran ska komma från certifierat skogsbruk.
  • Råvaran får inte vara importerad
  • Mätningen ska vara tredjepartskontrollerad
  • Mätningen ska vara vederlagsgrundande.

Så här gör du för att kunna ansluta till Certikonto:

  1. Se till att ditt företag har certifikat (PEFC eller FSC) med rätt omfattning (enligt Certikonto) och att certifikatet tillåter kontometod. Kontakta din certifierare.
  2. Säkerställ att aktuella virkesorder/kontrakt uppfyller regelverket.
  3. Beställ en Site för ditt företag.
  4. Beställ behörighet att använda Certikonto 
  5. Säkerställ att det finns en Site för din köpare (huvudkod/internnr). 
  6. Skapa styrande dokument enligt avtalen mellan dig och dina affärspartners med avseende på certifierade kvantiteter.