Mätbesked

Med Mätbesked får du tydlig och detaljerad information om levererad råvara.

När leverans av exempelvis timmer, massaved, flis eller bränsleråvara blivit inmätt skickas Mätbesked till säljare och köpare. Det betyder att båda parter alltid har full kontroll över kvantiteter och värden. 

När mätbeskedet ska levereras och vilken information det ska innehålla bestäms av den köpande parten i respektive affärsled. Ett flexibelt system av ca 40 fasta moduler gör det möjligt att detaljerat bestämma vad som ska redovisas. 

Så arbetar du effektivare med Mätbesked 

  • Tydlig och tillförlitlig rapportering 
  • Kan beställas i alla affärsled 
  • Flexibelt uppbyggt med möjlighet till individuell anpassning 
  • Flexibla leveransintervaller 

Mätbeskeden kan du få som PDF-fil via e-post eller i pappersform via brev. 

Engångsbeställning av Mätbesked som pdf

Du kan välja att få ditt händelsestyrda mätbesked skickat till en eller flera e-postadresser. De begärda mätbeskeden sänds till dig som beställare som unika pdf-filer bifogade i e-postmeddelandet.

Fördelar 

  • Lägre pris per transaktion i jämförelse med mätbesked via brev (se prislista). 
  • Ingen pappershantering. 
  • Underlättar din administration, t ex vid avräkning mot skogsägare. 

Pappersform via brev 

Du kan också få mätbeskeden på papper, periodiskt utskickade via brev. Beställning sker via vår Kundtjänst. Du kan t ex bestämma att du skall flå dem månadsvis, förutsatt att förändring har skett från föregående mätbesked – sk händelsestyrt utskick.