VIS

Behöver du information om dina volymer? Med VIS får du snabbt och enkelt underlag för planering och uppföljning. 

I VIS lagras information om redovisade, avlämnade och avvisade volymer och kvantiteter vid virkes- och bränsleaffärer. I samma stund som Biometria godkänner information från t ex mätplatser, skotare och skördare blir uppgifterna tillgängliga. Det går också att se värden från beräkningar som gjorts i Prisräkning. Underlagen från VIS kan även användas i ditt eget affärs- och uppföljningssystem.