VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Arbeta effektivare med Transportredovisning och TIS

Tjänsten transportredovisning tillhandahåller funktionalitet för att hantera avtalsinformation, prislistor och transportprisgrundande parametrar. VIOL beräknar transportprisgrundande kvantitet samt värde efter, mellan parterna, uppsatta parametrar. Det är möjligt att endast beräkna den transportprisgrundande kvantiteten och sedan beräkna värde i egna system.

Om det finns uppsatta kontrakt mellan parterna finns också möjligheten att registrera Transportsedlar för att behandla uppkomna transportrelaterade kostnader som inte hanteras i samband med leveranser av råvara. Resultatet av beräknad kvantitet och värde finns omedelbart tillgängligt till samtliga parter som ingår i affärsledskedjan. Antingen via elektroniska dokument eller via uppföljningsverktyget TIS.

  • Du får en enkel och tydlig transportredovisning med god uppföljning, egna rapporter och egen statistik. 
  • Du har tillgång till funktioner för prisräkning av utförd transport, beräkning avsamlaster, beräkning av rutt och returtransporter. 
  • Transportsedel ger dig möjlighet att redovisa alla utförda tjänster, inte bara råvarutransport. 
  • Transportlistor och kundinfo förenklar administrationen. 
  • I TIS kan du ta fram statistik på utförda transporter, bl a medeltransportavstånd, transportarbete och medelpriser.