Biometria debiteringsprincip rätta/korrigera

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in frågan om kostnad för rättning/korrigering när ett transportavtal sluts.

Rättning/korrigering av transportuppgifter kan ske på tre olika sätt:

1. Transportköpare eller transportsäljare hanterar korrigering/rättning själv i VIOL-klienten.

Debitering: Den som gör rättning/korrigering väljer själv vilken part som skall debiteras. Som debiteringsmottagare finns att välja på:

  • Första köpare av råvara
  • VO-ansvarig
  • Mottagare
  • Transportföretag
  • Befraktare

2. Chaufför pratar med mätare på plats alternativt via telefon med FMC.

Debitering: Kostnad läggs på den som står som betalningsmottagare för transportredovisning på befraktarkontraktet. Detta val gör mätaren när denne gör rättningen/korrigeringen.

3. Aktör ringer Biometrias kundtjänst.

Debitering: Kostnad läggs på den aktör som ringer till kundtjänst.

Om man i transportaffären kommit överens om att transportköparen skall stå för kostnader som är förenat med rättning/korrigering är det också denna part som ska ringa in till Biometrias kundtjänst, alternativt hantera det direkt i VIOL-klienten.

Om någon av Biometrias anställda mätare är orsak till att felaktig uppgift registreras debiterar inte Biometria någon extern part för rättning/korrigering eller kundtjänsttid.

Aktuella priser