Chaufförsgodkänd mottagningskontroll

– Mottagningskontroll som utförs av chaufför

Mottagningskontroll utförd av chaufför vid fjärrmätning är ett led i att effektivisera logistikprocessen och minska stilleståndstiden vid industri och terminal. Det är också ett sätt att öka mätningsproduktiviteten vid fjärrmätningscentralerna genom att de kan mäta mer och kontrollera mindre.

Efter att chauffören genomgått utbildning hos Biometria och blivit godkänd får hen själv godkänna bilderna som fjärrmätningscentralen ska mäta i. När chauffören godkänner bilderna på leveransen överförs ansvaret för de inledande momenten i fjärrmätningen från fjärrmätningscentralen till chauffören. Detta innebär att vid problem orsakade av en felaktig avlämning som försvårar den efterföljande mätningen kommer kostnaden för utredningsarbetet, samt ansvaret för att reglering av virkesvärdet blir utförd, att läggas på mottagaren.

Endast de chaufförer som genomgått webbutbildningen och därmed fått sitt transportörsnummer registrerat får utföra en mottagningskontroll. Utbildningen är individuell, vilket innebär att om en person som inte är utbildad kör på registrerat transportörsnummer måste denne lämna över mottagningskontrollen till fjärrmätningscentralen.