VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Chaufförsgodkänd mottagningskontroll

Mottagningskontroll som utförs av chaufför

Mottagningskontroll utförd av chaufför vid fjärrmätning är ett led i att effektivisera logistikprocessen och minska stilleståndstiden vid industri och terminal.

Efter att chauffören genomgått utbildning hos Biometria och blivit godkänd får chauffören själv godkänna bilderna som fjärrmätningscentralen ska mäta i. När chauffören godkänner bilderna på leveransen överförs ansvaret för de inledande momenten i fjärrmätningen från fjärrmätningscentralen till chauffören. Detta innebär att vid problem orsakade av en felaktig avlämning som försvårar den efterföljande mätningen kommer kostnaden för utredningsarbetet, samt ansvaret för att reglering av virkesvärdet blir utförd, att läggas på mottagaren.

För att chauffören ska ha behörighet att utföra chaufförsgodkänd mottagningskontroll krävs det att chauffören har:

  • genomfört utbildningen ”Chaufförsgodkänd mottagningskontroll” med godkänt resultat och
  • registrerat transportörsuppgifter.

Utbildningen är individuell, vilket innebär att om en chaufför som inte är utbildad kör på registrerat transportörsnummer måste chauffören lämna över mottagningskontrollen till fjärrmätningscentralen.