Nationella transporthandledningen

Den nationella transporthandledningen ägs av Rådet för Produktion och Transport (RPT) och förvaltas av Biometria. Synpunkter sammanställs och hanteras årligen på rådets möte som äger rum i februari/mars. 

Lämna synpunkter på Nationella transporthandledningen

Skickad synpunkt Nationella Transporthandledningen