Guldkortet - öka värdet på virket

– hur du kan öka värdet på skogen vid avverkning genom en bättre aptering och tillredning av virket 

Varje år avverkar en skördare virke för åtskilliga miljoner kronor. Små justeringar i tillredningen av virket får därför stora effekter på det totala virkesvärdet. En enda procent av värdet kan handla om flera hundra tusen kronor per år för ett maskinlag. Hur många maskinlag har ni i ert företag? 

Biometria har som uppgift att mäta det virke som tillreds ute i skogarna. Varje dag bedömer vi tillredning och kvalitet på stora mängder virke. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet av att se potential såväl som fel och brister i tillredning av virke och vi finns representerade över hela landet. Detta borgar för en närhet till och kunskap om förhållandena på just de områden där du är verksam. 

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet   

Vi har möjligheter och förutsättningar att hjälpa er med att förbättra virkestillredningen i er verksamhet. Förhoppningen är att denna utbildning kommer att betala sig mångfalt tillbaka. De som genomgår denna utbildning kommer att erhålla ett utbildningscertifikat från oss på Biometria som vi kallar ”Guldkortet”. 

Pris:

3000 sek/deltagare  

Omfattning: E-utbildning + en dag lärarledd utbildning 

Målgrupp

 • Skördarförare, entreprenörer, elev på skogsbruksskola 

Förkunskapskrav 

 • Viss erfarenhet i avverkning med skördare 

Utbildningens upplägg 

Syftet med Guldkortet är att förmedla de grundläggande kunskaperna om hur virke mäts och kvalitetsklassas samt hur man kan öka värdet på skogen vid avverkning genom en bättre aptering och tillredning av virket. Stort fokus läggs på att ge kunskap om grundkraven för sågtimmer och massaved. 

Denna utbildning genomförs genom att varva teori via en e-utbildning och med praktisk lärarledd genomgång ute hos avverkningslagen med våra utbildade kvalitetsledare där du själv får prova på att utföra de praktiska momenten.  

Fältdagar 

En fältdag ingår i Guldkortet. Under fältdagen varvas teorigenomgångar av tillredningsbestämmelser med praktiska övningar på både avverkat virke och stående skog.  

E-utbildning 

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. E-utbildningen är viktig som en förberedelse inför fältdagen och för att lära sig och repetera viktiga begrepp samt grundläggande teorier och bestämmelser.  

I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.  

Lärmål  

Målet med denna utbildning är att du ska: 

 • kunna grundkraven för sågtimmer och massaved  
 • ha grundläggande kunskap om kvalitetsklassningen av sågtimmer 
 • ha grundläggande kunskap om kvalitetsklassningen av massaved 
 • känna till hur avverkat virke mäts 
 • förstå hur virkesmätningen fungerar i Sverige 
 • kunna motivera hur du har apterat eller sorterat virke 

Innehåll i e-utbildningen 

 1. Virkesmätning i Sverige
 2. Regler för virkesmätning 
 3. Kvantitetsbestämning av virkesparti 
 4. Kontroll och uppföljning 
 5. Sågtimmer – Grundkrav 
 6. Sågtimmer – Kvalitetsklassning 
 7. Sågtimmer – egenskaper, virkesfel och definitioner 
 8. Massaved – Kvalitetskrav stock 
 9. Massaved – Kvalitetsklassning trave 

Så här gör du

Skicka in en intresseanmälan till Guldkortet. En utbildningsansvarig kommer att kontakta dig för att boka utbildningen (plats och datum).