Release notes och rapporter

Här finns aktuella och arkiverade release notes för VIOL 3 samt gap-rapporter som beskriver hantering av upptäckta gap. Här finns även testrapporter från förstepiloten WSS (testar i Biometrias interna miljö) och från övriga piloter (testar i kundtestmiljön). 

VIOL 3 är i en intensiv utvecklingsfas med kontinuerlig kravhantering, utveckling och test. Detta innebär att systemet är i olika faser i utvecklingscykeln och därför kan kvaliteten skifta. När ni gör verifieringar i systemet rekommenderar vi att ni kontrollerar mot  release notes och stämmer av med er affärskonsult/kundrådgivare/kontaktperson för att få en överblick av vad som är med i leveransen och inte.

Upptäcker du felaktigheter i våra release notes blir vi tacksamma om du talar om det för oss!