Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Release notes och information

Här finns aktuella release notes från senaste release och även arkiverade release notes. Nedan finns även allmän information om releasehantering och kundtestmiljö inom Biometria, hur du som kund får tillgång samt övergripande information om datum och aktiviteter i det inkrement som programmet för närvarande arbetar med. Ett inkrement är en arbetsperiod om åtta veckor och som avslutas med en release. 

Allmän releaseinformation

En VIOL 3 Release innehåller en utgåva av VIOL 3 Systemet, en ny systemversion, som finns tillgänglig i en kundtestmiljö. VIOL 3 Release notes beskriver de övergripande skillnaderna mellan den föregående releasen och denna release av VIOL 3-systemet från Biometria.

Release notes för en nyskapad funktion eller för en ny version (major-, minor- eller patchversion) av en redan befintlig funktion riktar sig främst till dem som vill använda funktionaliteten och de ska få en överblick över:

  • Vad det är för funktion som skapats och vad det omfattar
  • Vad som har ändrats i funktionen jämfört med föregående version eller senaste release

Från och med release 11 (därav versionsnumret 11 på Minor nedan) i kundtestmiljön hanterar Biometria releaser av VIOL 3 som utgåvor av VIOL 3-systemet med en version enligt en semantisk versionsnumerisk modell X.Y.Z (MAJOR.MINOR.PATCH) exemplifierat nedan.

0.11.0 – Major version. Denna siffra indikerar huruvida systemet är bakåtkompatibelt med tidigare versioner. Vi kommer inte att använda oss av något annat än 0 innan produktionssättning eftersom det är ett vedertaget sätt att indikera att systemet ännu inte är produktionsmässigt.

0.11.0 – Minor version. Denna siffra stegas upp vid varje ny utgåva av systemet då ny funktionalitet adderats till systemet. Det är denna som i första hand kommer att användas för releaserna av VIOL 3 tills vi håller en produktionskvalitet (enligt ovan).

0.11.0Patch version. Enkelt uttryckt används denna siffra för att stega upp rättningar på redan levererade systemversioner.

För att kunna ta del av Biometrias releaser av VIOL 3 erfordras behörighet till en kundtestmiljö på Biometria. För att kunna använda integrationerna så krävs beställningar för de integrationer ni vill publicera och/eller prenumerera på. Behörigheter och integrationer beställs hos Biometria support. För att ta del av specifikationer för integrationer så krävs ett lösenord till sidan med integrationsspecifikationer på viol3.se där samtliga integrationsdokument finns tillgängliga. Lösenordet delas ut av Biometrias support.

I beskrivningen av varje processteg ingår kapitlet ”Status på kända avvikelser”. Syftet är att informera om:

  1. kända avvikelser som är viktiga att känna till och som klassats är av högre prioritet att åtgärda
  2. informera om status på tidigare rapporterade kända avvikelser.

Om avvikelsen är av status ”Done” eller ”Closed” är avvikelsen åtgärdad och levereras i releasen. Om avvikelsen är av annan status betyder det att Biometria känner till den och kommer att planera in tid för och utföra åtgärder. Observera att den status som rapporteras är en ögonblicksbild av hur det såg ut när denna rapport skapades.

Generellt gäller att programmet är under en utvecklingsintensiv period och mycket förändring sker fortfarande kring lösning, vilket gör att förvaltningsarbete som tex att förändra befintligt data har prioriterats ned. Det innebär viss risk att affärsdata kan komma att sluta fungera vid leverans av ny funktionalitet. Generellt gäller en rekommendation att alltid utgå ifrån nytt data vid tester efter en ny release.

Kundtestmiljön är i dagsläget anpassad för att verifiera lösningen utifrån verksamhetsperspektiv. Kundtestmiljön dimensioneras utifrån en uppskattad medelanvändning vilket gör att viss fördröjning kan förekomma vid större samtidigt nyttjande. Kundtestmiljöns resurser och konfiguration förändras löpande utifrån antalet interaktiva användare och integration.

För att underlätta testbarhet i affärssystemet, har batch-intervall förändrats till att starta mer frekvent än normalt “nödvändigt” för att stödja vissa verksamhetsprocesser. Utifrån ett integrationsperspektiv, kan man generellt sett förvänta sig en svarstid kring 5 minuter gällande kvittenser och prenumeration av e-dokument.

Rapporter i BI får kontinuerligt data, men inte i realtid. Det gör att det kan ta upp till en timme innan det går att se resultat från tester i rapporterna.