Virkesmätning

Virke kan mätas av en rad olika anledningar men här avses virkesmätning för vederlag d.v.s. underlag för betalning mellan köpare och säljare. Nästan allt leveransvirke i Sverige mäts av Biometria, i vilken säljare och köpare av virke samverkar för opartisk mätning.
Föreningen ansvarar för att mätningen utförs på ett likformigt sätt. Virkesmätarna är anställda av föreningen och står fria i förhållande till säljare och köpare. De utbildas fortlöpande för att upprätthålla en gedigen yrkeskompetens.

Mätresultatet registreras in och bearbetas av Biometrias branschgemensamma virkesredovisningssystem – VIOL.

VIOL är det branschgemensamma systemet för affärer och aktuell information om genomförda leveranser i hela kedjan mellan skog och industri. Här samlas alla mätningar in och bearbetas.
Inom ramen för VIOL finns ett tjänsteutbud som underlättar redovisning och administration för alla inom skogsnäringen.
Oavsett om du är leverantör, skogsägarförening, sågverk, skogsbolag, transportföretag, industri eller värmeverk finns tjänster för att effektivisera just din vardag.