Aktuella release notes

Release notes 

Här finns release notes inklusive bilagor och funktionsbeskrivningar för den senaste releasen från VIOL 3 programmet. 

 

 

Nyhet!

Biometria har skapat en sk spotlightfilm som visar på några höjdpunkter i releasen. Du ser filmen här till höger 👉

Vill du hoppa direkt till ditt intressanta? 
- Leveransavisering                   00:38
- Kvantitetsrapportering           02:38

 

 

Release notes för release PI 24 systemversion 0.32.0, 2022-10-21

Patch installerad 2022-11-09 som löste bugg för Kontraktskedja (inrapporterad av SCA) och därmed är systemversionen 0.32.1 för VIOL 3. Däremot uppdateras inte release notes pga detta. 

 

 

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0

2022-10-21

Första publika version av release notes

PIDE

Övergripande information

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats och konsoliderats sedan föregående systemversion i release 0.24.0, utgiven 2021-07-07. Fr.o.m. PI17 lämnar vi grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet.

Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område. Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

Angående felrättningar (buggar) och återstående funktionalitet så hanteras dessa enligt kriterierna:

 1. Om buggen är en del av funktionalitet som ingår i releasen och benämns som funktion under område så står det som inte fungerar under rubriken ”Avgränsningar” i funktionens text.
 2. Om buggen är från tidigare releaser och inte har en naturlig koppling till en funktionalitet som är i ett område så presenteras dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avikelser
 3. Om buggen är inrapporterad från kund via en upptäckt i BETA miljön så presenteras också dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avvikelser

När det är kund som rapporterat så har dessa ett tillägg i texten där det framgår ”Inrapporterat av” samt nummer på den defekt som var ursprungsärendet.

Tidigare påbörjade eller avslutade leveranstillfällen i MPS kommer inte längre att vara åtkomliga efter release av PI 24.

 

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc. Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen biometria.se via länken

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/integrationsspecifikationer/

Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på webbplats.


Det är leverans 3.26.0 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för denna realiserade version av VIOL 3. Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka ISS-versioner som är implementerade, se länk:

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/plan-integrationer-viol-3/

 

VIOL 3 programmet har i programinkrement (PI) 24 utvecklat trettio features. Sedan tidigare finns kännedom om nyttjandet av PI 25 i tillverkningsplanen. Det är alltid en utmaning att försöka förutse vad som kommer ske framåt i tiden. Saker inträffar som påverkar planer och förutsättningar. Med det sagt så kommer här en sammanställning av vad som kommer vara testbart för kund i release PI 24, systemversion 0.32.0 av VIOL 3. Releasen sker den 21/10. Informationen är uppdelad i områden.

Följande är testbart i release PI 24 i kundtestmiljön:

 • Användbarhet: Hantera sortimentsgrupp, det går nu att utesluta handelssortiment ur en sortimentskategori. Detta är av vikt för transportkunder i VIOL 3.
 • Förbättringar: numera finns ID och version på Transportuppgifter. Valuta är nu låst till SEK.
 • Justera mätorder: här kommer det bra, efterfrågade grejer. Nu är det möjligt att ändra stockmätning och kvalitetsklassning på utvalda destinerade sortiment.
 • Makulering och Omsändning: Funktionaliteten är byggd, dock kommer integrationer UT först i release PI 25. Denna funktionalitet går endast att testa med rollpaketet Biometria administratör. Det rollpaketet får inte kund, om tester ändå vill köras var god kontakta er affärskonsult.
 • Mätningsrelaterade gap: Slutlevereras här i release PI 24. Samtliga gap som är inplanerade till VIOL 3 1.0 levereras och är testbara.
 • Prisgap: här kommer Prisområde, vilket är en värdeterm som håller information om en avgränsad och definierad geografi utifrån begreppet LLD (Land, Län, Distrikt)
 • Rapporter: kommer justerade/nya rapporter för tjänsteområde: Produktion, Redovisning och BI. Alla levererade rapporter är testbara.
 • Certikonto: anpassat för att kunna hantera kvantiteter som beräknas och redovisas i VIOL 3 och testbart i denna release.

Har du frågor vänligen kontakta din affärskonsult eller tillverkningschef Petter Widén.

 

Release notes PI 24

Release notes per område

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar användbarhetsförbättringar.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

1.125 - Hantera sortimentsgrupp - Kunna "utesluta" HS ur en SK + lite kontroller

Beskrivning av funktion

Att lägga till rader på en sortimentsgrupp har förenklats ytterligare. Förändringarna innefattar bl.a. att dialogen är det enda sättet som används för att lägga till rader, oavsett om det endast ska vara sortimentskategori eller ej, samt att en switch har lagts till för att styra om även handelssortiment ska läggas till eller ej. Vidare är det numera default att handelssortiment (i de fall användaren angett att dessa ska läggas till) är ibockade istället för att användaren ska behöva bocka i de ingående handelssortimenten själv. Därutöver är sorteingsordningen i raderna numera rättad, det har lagts till en kolumn i raderna där namnet på sortimentskategorin visas samt att kontroller och de varnings-/feltexter som används har ändrats i syfte att tydligare förklara vad som "gått fel"/inte går att göra.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra namn på knapp i korrigera transportuppgifter

Beskrivning av funktion

Ändrad text på knapp för att bekräfta att korrigering av transportuppgifter ska genomföras. Texten ändrades för att bättre överensstämma med förändringarna som gjorts i "Korrigera transport"-vyn i PI 23.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält Allmänt-fliken i kontraktskedja

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på fält i fliken "Allmänt" på kontraktskedja.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i Allmänt-flik i prislista råvara

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på fält i fliken "Allmänt" i prislista råvara.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i Allmänt-fliken för prislista transport

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på fält i fliken "Allmänt" för prislista transport.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i Allmänt-fliken för prislistehänvisning

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på fält i fliken "Allmänt" i prislistehänvisning.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i Allmänt-fliken i förstaledskontrakt

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på fält i fliken "Allmänt" i förstaledskontraktet.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra ordning på fält i förteckning drivmedelsindex

Beskrivning av funktion

Ändrad ordning på kolumnerna i förteckningen för drivmedelsindex.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Ändra struktur i transportkorrigeringsvyn

Beskrivning av funktion

Identiteten på den lastbärande delen av transportmedlet och som visas under fliken "Lastbärare" uppdateras i samband med att identiteten på transportmedlet ändras. Lösningen tar höjd för byte av transportmedel med lastbärande del mot transportmedel med lastbärande del, transportmedel med lastbärande del som byts mot transportmedel utan lastbärande del och för transportmedel utan lastbärande del som byts mot transportmedel med lastbärande del.

Avgränsningar

Om användaren ändrar till ett transportmedel som inte har någon lastbärande del och sedan ändrar till ett transportmedel som har det, kommer inte den nya lastbärar-identiteten att läggas till under "Lastbärare". Det finns en bugg på detta, så det kommer åtgärdas framöver men ingår inte i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Avvisningsorsak gällande transportenhet otydlig

Beskrivning av funktion

Förtydligande av avvisningsorsak i "Resultat transport". Avvisningsorsaken som har förtydligats visas när identiteten på transportenheten inte överensstämmer mellan mätplatsstödet och det utförande transportföretagets aktörsprofil i affärssystemet.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Inrapporterat av: Holmen

10.120 - Användbarhet - Byt namn på steg i guide för omprisräkning råvara

Beskrivning av funktion

Ändrad namnsättning på steg och och rubrik på tillhörande sida för ingångarna i omprisräkning råvara som avser stickprov. Steget hette tidigare "Välj leverans" och heter numera "Välj stickprov".

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

10.120 - Användbarhet - Korrigera filtrering i fält för aktör

Beskrivning av funktion

Det går nu att fritextsöka efter aktörer i ett fält med tillhörande dropdown på fler ställen i systemet.

Avgränsningar

Det finns fortfarande aktörsfält som inte blivit åtgärdade.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

5.170 - Hantera transportsedel - Nya vyer med olika filtreringar

Beskrivning av funktion

För att användarna ska slippa gå via VIOL 3 menyn när de vill komma åt de förfiltrerade vyerna för transportsedel (t.ex. attesterade transportsedlar) har det i förteckningen "Transportsedlar" lagts till olika varianter av samma vy som användaren kan växla mellan utan att byta sida. Varianterna ligger under en knapp i "verktygsfältet" (knapparna direkt under den svarta listen) som heter "Växla vy". Tanken är att de nya varianterna av filtrerade vyer ska ersätta menyalternativen "Avvisade transportsedlar" och "Attestera transportsedlar" längre fram.

Avgränsningar

Om en användare skapar upp en ny transportsedel från en filtrerad vy som inte är "Alla transportsedlar" kommer användaren hamna på den transportsedel som ligger högst upp i listan för den vyn när hen stänger "skapa-dialogen" för transportsedel genom att klicka på "OK". Det finns en bugg på detta, men den hann inte åtgärdas i tid för PI 24. Utöver det finns det även bugg på att sorteringsordningen i förteckningen för "Korrigerade transportsedlar" inte beter sig som önskat, så det kommer komma förändringar på den i nästa inkrement.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet för Certikontouppdatering från VIOL 3.

Baserat på styrelsebeslut att VIOL 3 ska driftsättas enligt principen "Successiv övergång" kommer VIOL 2 och VIOL 3 att körs parallellt under en omläggningsperioden.  För Certikonto innebär det att det endast kan finnas ett system för att beräkna och redovisa certifierade kvantiteter (inte ett system i VIOL2 och ett annat i VIOL3). Därför har beslut tagits att nuvarande Certikontosystem i VIOL 2 ska anpassas för att kunna hantera kvantiteter som beräknas och redovisas i VIOL 3.​

Nya funktioner

Certikonto

Beskrivning av funktion

Certikontosystem anpassas för att kunna hantera kvantiteter som beräknas och redovisas i VIOL 3.​

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information 

För att kunna testa funktionen Certikonto så kommer en separat inloggning att krävas. Mer om hur du loggar in kommer inom de närmaste dagarna att publiceras på biometria.se under Mina Sidor/

VIOL3/Kundtestmiljön/Certikonto.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar förbättringar på tidigare levererad funktionalitet

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 127151 1.310 Hantera fraktionsmodell Ta bort årssiffra i fraktionsmodell

Beskrivning av funktion

Två rättningar: 

1:Nuvarande datumformat innebär att säsongsberoende fraktionsmodeller löpande behöver underhållas i takt med att nya årtal infaller. Därför skall datumformatet göras om, så att fraktionsmodellens värdering blir o-beroende av årtalet och istället kan variera med årstiden.  

2: Datumbrytningar i modellen ger dubblerad priskorrektion. Enbart gällande villkor skall användas i beräkning.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Denna funktion innebär en förbättring på tidigare levererad funktionalitet avseende hantera fraktionsnyckel

ÄB 136868 Tillför ID och version på transportuppgifter i integration ut av Värde transport

Beskrivning av funktionen

I huvudet för transportvärde finns nu en referens till ID och version på Transportuppgifter.

Avgränsningar

Uppgifterna kommer i nuläget inte med på integration ut, detta kommer i en senare leverans.

Påverkade integrationer

Värde transport UT

Övrig information

Denna funktion  innebär en förbättring på tidigare levererad funktionalitet i "

Redovisa transportvärde"

ÄB 163644 1.170 Hantera kollektivbeskrivning - Valuta i KB måste vara SEK

Beskrivning av funktionen

Attributet "Valuta" har låsts, så att värdelistan i kollektivbeskrivningen bara omfattas av värdet SEK. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion

Övrig Information

Denna funktion innebär en förbättring på tidigare levererad funktionalitet avseende "Hantera Kollektivbeskrivning"

ÄB 176491 2.110 Hantera 1:a-ledskontrakt Enbart en certiferingstyp per FLK-rad

Beskrivning av funktionen

Det är nu möjligt att enbart ange en certifieringstyp per FLK-rad vid integration.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Förstaledskontrakt IN

Övrig Information

Denna funktion innebär en förbättring på tidigare levererad funktionalitet avseende hantera 1:ledskontrakt

Administrera ekipage utökad funktionalitet

Beskrivning av funktionen

Avgränsningar

 Just nu är det bara rollen Mätare som har möjlighet att administrera ekipage. Det saknas även möjlighet att helt ta bort ett fordon och levereras senare. 

Medeltara och fast tara kan administreras men inte tillämpas i en mätning. Den funktionen levereras i sin helhet i PI25.

Påverkade Integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktioner som stödjer:

 • att stänga avsluta en transportinstruktion omedelbart för att det inte ska transporteras något.
 • att testa VIOL 3 utan att behöva vänta ”till i morgon” för att se resultatet av en destinering.
 • att korrigera fel i objekt (FLK, AO, Mätningstjänst, Kollektivbeskrivning, Redovisningshänvisning mm) som ligger före destineringen så att mätning, transportgenomförande och redovisning blir korrekt.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 166573 3.130 Destinera sortiment - kunna ändra Stockmätning och Kvalitetsklassning på utvalda destinerade sortiment

Beskrivning av funktionen

 • Vid destinering hämtas nu värdet i termerna Stockmätning och Kvalitetsklassning på tillhörande FLK-rad och sparas på det destinerade sortimentet
 • Listvyn och detaljvyn över "Destinerade sortiment" är nu uppdateras så att termerna 

  Stockmätning och Kvalitetsklassning visas i dessa.

 • I l

  istvyn och detaljvyn över "Destinerade sortiment" finns nu  funktion för att kunna ändra värdet i termerna Stockmätning och Kvalitetsklassning, för enskilt eller valda destinerade sortiment. Denna ändring påverkar inte värdena på FLK-rad

 • Ändring av 

  Stockmätning och Kvalitetsklassning kan nu  göras via

  formuläret

  "Till destinering" i FLK
 • Den användare som vill ändra dessa värden måste ha rollen Företagsadministratör och tillhöra organisation som är köpare eller säljare i FLK alternativt är utpekad som destineringsansvarig på FLK-rad
 • Vid ändring av

  värdet i termen Stockmätning eller Kvalitetsklassning skaps 

  ny version av Mätorder (råvara).

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 166626 3.160 Skapa och adm mätorder råvara - Ny version av mätorder vid ändring av Stockmätning eller Kvalitetsklassning

Beskrivning av funktionen

Vid ändring av

värdet i termen Stockmätning eller Kvalitetsklassning på det destinerade sortimentet, skapas nu en ny

 version av Mätorder (råvara)  och integreras ut till Biometrias mätplatssystem samt till de kunder som sänder in mätresultat via extern insändning.

Avgränsningar

I nuläget ändras THN  från 1 till 3 vid första ändringen. Korrekt beteende är att det skall ändras från 1 till 2.

I nuläget  uppdateras  a

vslutad mätorder 

med korrigering av stockmätning/kvalitetsklassning trots felmeddelande i gränssnittet.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 169096 2.110 Hantera 1:a-ledskontrakt - kontrollera Stockmätning vid måttslag m3to

Beskrivning av funktionen

Ny kontroll införs för att säkra att måttslaget m3to erhålls som ersättningsgrundande måttslag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Justerade regler i samband med integration av förstaledskontrakt.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område  handlar om hur VIOL 3 ska användas som informationsnav för att förmedla information om producerade-, planerade- och leveransvirkesvolymer, till transport- och logistikkedjan. Transport- och logistikkedjan använder sedan informationen för att kunna skapa och följa upp sitt skogs- och väglager, samt för att kunna utföra transporten på ett effektivt sätt.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 177871 2.120 Hantera avtalsobjekt - Avtalsobjekt samt rad filtreras till LIM

Beskrivning av funktionen

Integrationen av avtalsobjekt UT tillförs funktion för att kunna förmedla avtalsobjekt samt de avtalsobjektsrader som ska förmedlas till LIM

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Avtalsobjekt UT

Gränssnitt för kvantitetsrapportering mot avtalsobjekt.

Beskrivning av funktion

Som förste köpare/uppdragsgivare kan man i Produktionssystemets gränssnitt, kvantitetsrapportera en volym per handelssortiment och avlägg. Man kan rapportera på de handelssortiment som finns upplagda på avtalsobjektet eller som tillhör de sortimentskategorier som finns upplagda på avtalsobjektet. För att rapportera måste avtalsobjektet vara i status aktivt, och du behöver ha en roll i Produktionssystemet som produktionsadministratör eller produktionsstyrningsadministratör. 

Avgränsningar

Det finns en känd avvikelse i integrationen UT av kvantitetsresultat där avläggsuppgifter inte syns i papinetmeddelandet.

Påverkade integrationer

Delivery Message Shipment Advice (produktionsresultat skotat sortiment UT)

Övrig information

Det här är en delleverans av funktionalitet som ingår i funktionen "Lagerförändringsobjekt".

Test av hela nyttan av den här funktionen kommer inte kunna göras förrän hela funktionaliteten runt detta område är klart och det kommer att slutföras i nästa programinkrement, PI25.

Integration IN av kvantitetsrapportering är ännu inte utvecklat och planeras att levereras till kundtestmiljön i PI 25. 

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktioner som gör det möjligt att makulera leveranstillfällen. Genom makulering så skapas även förutsättningarna för att utföra korrigeringar som är av den omfattning att man i VIOL3 måste utföra en makulering och därefter registrera ett nytt leveranstillfälle. 

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 146818 5.160 Korrigera transport - hantera makulering av leverans

Beskrivning av funktionen

Förmedla information om makulerad transport.

Avgränsningar

Se punkt "Övrig information"

Påverkade integrationer

Kvantitet råvara, värde råvara, värde transport

Övrig information

Kvantitet råvara transport påverkas först i PI 25

ÄB 166867 - 7.122 Redovisa kvantitet råvara - anpassningar för Makulering

Beskrivning av funktionen

Förmedla information om makulerad råvara.

Avgränsningar

Se punkt "Övrig information"

Påverkade integrationer

Kvantitet råvara

Övrig information

Ny ÄB 184008 i nästa inkrement (PI 25) hanterar makulering av kvantitet råvara till trsp-part.

ÄB 167732 - 7.110 Ta emot och validera mätresultat råvara - Makulering

Beskrivning av funktionen

Makulering av mätresultat råvara.

Avgränsningar

 Se punkt "Övrig information"

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 169327 7.110 Ta emot och validera mätresultat råvara - återstående anpassning av relaterat mätresultat vid korrigering

Beskrivning av funktionen

Om det finns relaterat mätresultat vid en korrigering och det inte förväntas korrigerat mätresultat för detta så skapas ett nytt mätresultat för den relaterade mätningstjänsten genom att kopiera befintligt mätresultat.

Det nya mätresultatet får samma mätningsversion och mätningsstatus.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbetet kopplat till Mätbesked handlar om att ta fram en ny mätbeskedsfunktion som samlar in redovisningsinformation i form av kvantitet och värde råvara. Den insamlade informationen processas periodiskt, sammanställs till ett mätbesked och skickas till säljaren och köparen som finns med i affären (förstaledskontraktet).

Periodiciteten och övrigt styrdata på utskicken konfigureras in via ny klient samt ett nytt integrationsmeddelande via integration.

Nya funktioner

Skapa ett händelsestyrt mätbesked från Mätbeskedsklient

Beskrivning av funktionen

 • Man kan skapa ett händelsestyrt mätbesked från Mätbeskedsklient, med och utan värdeberäkning.
 • Det finns möjlighet att sätta regler för periodiserat Mätbesked i Mätbeskedsklienten.
 • Det finns möjlighet 

  att sätta periodvist, händelsestyrt eller avbeställt Mätbesked 

  i Mätbeskedsklienten.

 • Det finns s

  ökfunktion i Mätbeskedsklienten.
 • Visa skapat mätbesked i Mätbeskedsklienten i JSON format.
 • Mätbeskedsadress hämtas från Förstaledskontraktet.
 • Mätbeskedstext hämtas från T/A komponenten.
 • Användarbehörigheter hanteras via Biometrias behörighetslösning.

Avgränsningar

En förnyad version med förändrat GUI kommer att släppas i PI 25.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktioner som stödjer möjlighet att välja mätmetod, och 

välja mätande företag eller välja mätningsflöde per sortiment samt m

öjlighet att välja mätplatser mer flexibelt

Specifika funktioner är:

 • Primära Sekundära mätningsflöden
 • Mätorder når ej mätplats
 • Flera mätande företag på en mätplats
 • Olika mätande företag i samma flöde
 • Olika mätningsflöden med samma sortiment
 • Alternativ mätplats
 • Behov av prioriterad mätmetod med som information på TI

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

ÄB 154944 2.110 Hantera 1:ledskontrakt - Ange prioriterad mätmetod

Beskrivning av funktionen

Förslaledskontraktets rad tillförs ny egenskap för att ange prioriterad mätmetod

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Förstaledskontrakt IN, Förstaledskontrakt UT

ÄB 165425 3.160 Hantera mätorder -Tillföra information om krav på stockmätning

Beskrivning av funktionen

Mätordern har tillförts information om det, i den enskilda destineringen, finns avvikande krav på stockmätning, oavsett vad förstaledskontraktet säger, så att mätplatssystemet vet om det är OK att utföra travmätning eller om det är ett strikt krav på att stockmätning ska utföras.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Mätorder UT

ÄB 166182 1.130 Hantera mätningstjänster - Införa sökordning bland mätningsflöden

Beskrivning av funktionen

Vid skapandet av mätningsflöde kan det nu anges ett värde för Sökordning, dvs i vilken ordning processen för verifiera ska söka bland mätningsflöden.

Värdet för Sökordning är en växande talföljd av heltal med början på 1.

Värdet för Sökordning gäller för mätningsflöden med samma nycklar;

Handelssortiment, Mottagare, Mottagningsplats, Transportslag, Kollektiv/Ej kollektiv, Ordinarie/Stp och giltighetstid

.

Exempelvis finns Sökordning 1 endast finnas en gång för mätningsflöden med samma nycklar. För exempelvis mätningsflöde med annat handelssortiment kan Sökordning 1  förekomma igen.

Sökordning  visas nu i förteckningen för mätningsflöden

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 166189 3.115 Verifiera destinering - använda sökordning bland mätningsflöden

Beskrivning av funktionen

Funktionen för att hitta rätt mätningsflöde använder nu definierad Sökordning i letandet.

Om funktionen hittar flera mätningsflöden med samma nycklar (Handelssortiment, Mottagningsplats, Transportslag, Kollektiv/Ej kollektiv, Ordinarie/Stp och giltighetstid), ska mätningsflöde med lägst värde i termen  Sökordning testas först. Om det mätningsflödet inte matchar testas nästa flöde med närmast högre värde i Sökordning, osv.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

ÄB 166232 3.150 Hantera transportinstruktion - tillför prioriterad mätmetod och flagga för krav på stockmätning

Beskrivning av funktionen

Den prioriterade mätmetoden från förstaledskontraktsrad har tillförts på Befraktarunderlag och Transportinstruktion på radnivå. Nu visas affärens prioritering av mätmetoder.

Flaggan för "Krav på stockmätning" från destinering  

(inköpsorderrad) har 

tillförts på Befraktarunderlag och Transportinstruktion på radnivå.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Befraktarunderlag ut, Transportinstruktion ut

ÄB 173561 3.115 Verifiera destinering - alltid ta med reservmetod till mätorder

Beskrivning av funktionen

Begränsningen som gjorde att reservmetod i ett mätningsflöde inte alltid togs med vid verifiering av destinering är nu borttagen

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Välja primär eller sekundär mätmetod per leverans

Beskrivning av funktionen

Utifrån förutsättningarna i förstaledsaffären kan mätmetoden anpassas till de förutsättningar som gäller vid mätplatsen för en leverans vid ett givet leveranstillfälle.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet som rör prisvillkor baserade på geografiska områden samt funktionalitet i området tillägg/avdrag. Detta är sedan tidigare inrapporterad som ett "GAP"

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner"

Nya funktioner

ÄB 155148 - 1.150_4 Hantera prisvillkor råvara - Prisområde

Beskrivning av funktionen

Prisområde är en värdeterm som håller information om en avgränsad och definierad geografi utifrån begreppet LLD. Prisadministratör skapar prisområden som kan användas för prisstyrning priskomponent och prislistehänvisning. 

I priskomponent kan prisområde anges som urvals- och värdevillkor. 

I prislistehänvisningen (PH) anges prisområde som urvalsvillkor. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Produktionsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

Ändringar i Produktionsuppföljningsrapporterna till följd av lagerförändringsobjektet

Beskrivning av funktion

Ändringar i rapportfilter och "titta som" i flertalet produktionsrapporter. Aktörerna planerat ansvarigt transportföretag, ansvarigt transportföretag, planerad befraktare och befraktare har tagits bort och logistikinformationsmottagare har lagts till.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Kompletterande utveckling Stockmätta volymer stocknota PI24

Beskrivning av funktion

Nya funktioner i rapporten Stockmätta volymer stocknota [474] är total fördelningsgrad, modulträff, stockdiagram och stapeldiagram för att analysera stockars längd och maskiners mätning. Startsidan har kompletterats med slicer för Producerat handelssortiment och Producerat för mottagningsplats.

Tidigare känd Microsoftbugg rörande Urvalsvyn är rättad av Microsoft och fungerar nu korrekt.

Avgränsningar

KPIer för att ställa in företagsspecifika gränser för rapporten kommer under senare programinkrementet.

Påverkande integrationer

Inga påverkande integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Redovisningsområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

[146] Kvantitet och värde - personifierad, prisgrundande kvantitet justering

Beskrivning av funktion

I rapporten kvantitet och värde personifierad finns nu 3 olika typer av prisgrundande kvantitet. 

 • Prisgrundande kvantitet 
 • Prisgrundande kvantitet T/A

Dessa två kommer aldrig att summeras.

 • Prisgrundande kvantitet grundvärde, summeras

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[146] Kvantitet och värde personifierad, tillägg av blånadsklass samt avverkningsklass.

Beskrivning av funktion

I rapporten Kvantitet och värde personifierad finns värden såsom Blånadsklass och Avverkningsklass, dessa får inga värden från affärssystemet, därmed innehåller de ej någon information.

Avgränsningar

Ingen information på varken blånadsklass eller avverkningsklass presenteras.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[146] kvantitet och värde personifierad, tillägg av kod i sortimentskategori

Beskrivning av funktionen

I rapporten Kvantitet och värde personifierad så presenteras värdet Sortimentskategori med beskrivning dvs kod + namn.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Flertalet rapporter, vald slicer för visad data och innevarande månad-box

Beskrivning av funktionen

Ett tillägg av checkbox för val av innevarande månad har gjorts, gäller rapporterna 

798, 

146, 

286, 

067, 

196, 

180, 

934

Rapporterna 798, 146, 286, 067, 196, 180, 934 kräver ett val av säljare eller köpare för att presentera data i tabellen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Transportområdet.

Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken "Nya funktioner".

Nya funktioner

[149] [753] Uppdatera layout - rest från PI23

Beskrivning av funktion

Visuella objekt i tabell fliken [149] har nu samma placering som motsvarande flik i [380]. Det finns dataetiketter på staplarna i samtliga flikar i rapporterna [149] och [753].

Dessa kommer aldrig att summeras.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[380] [149] Dölj summeringar för kvantitetsbaserade nyckeltal i matriser

Beskrivning av funktion

Eftersom

summering av nyckeltal baserade på kvantiteter blir missvisande är nu s

ummeringen  nu dolt för dessa kolumner
 • Transportprisgrundande kvantitet
 • Levererad kvantitet
 • Levererat transportarbete
 • Prisgrundande transportarbete

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

[753] Fordonsegenskaper - Ny flik "Fordonsregister"

Beskrivning av funktionen

Fliken för Fordonsregister kan användas för att kontrollera om ett transportmedel och/eller ett ekipage har korrekt uppgifter angivna i ekipageregistret. Det går också att se vilken status (användare/system) de har samt uppgifter om levererad kvantitet, avstånd och transportarbete.

Avgränsningar

I rapporten finns filter för "ansvarig aktör ekipage" och " ansvarig aktör transportmedel" samt två kolumner för samma egenskaper. De egenskaperna fungerar för tillfället inte som tänkt och finns registrerade som buggar.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion

Kända avvikelser

Just nu uppstår ibland då en aktör ska hämtas för att skickas ut via integration. Symtomen är att prenumeranter inte tar emot något meddelande.Inrapporterad av: Holmen 187499

En specifik organisatorisk enhet går ej att skapa upp.

Inrapporterad av: Holmen (176000)

Just nu visas felaktig information i priskomponenter som en användare via fullmakt är behörig att se.Inrapporterad av: Moelven 184661 och Svensk Virkesadministration 187161 samt Södra och Sydved 188197

Vid utskrift av prislista avspeglas inte de aktuella värdena i utskriften.

Inrapporterat av: Holmen (174463)

Just nu går inte prioordningen på värdevillkorsraderna i prislistehänvisningar att ändra.Inrapporterad av: Moelven 186148

Just nu kan systemet upplevas långsamt i samband med att köparekontrakt väljs in i en kontraktskedja.Inrapporterad av: SES 171487

Just nu uppdateras befraktarunderlag felaktigt då nya användarskapade transportunderlag skapas i klienten.Inrapporterad av: SCA 161476

Just nu verkar vissa transportleveranser visas två gånger om korrigering har utförts.

Inrapporterat av: SCA 162506

Just nu försvinner köpare i led 1 efter att jag utför en korrigering av en leverans i resultat transportInrapporterad av: VSV 184982

Om aktör varit giltig mottagare i två olika roller och man sedan byter aktör på en av rollerna till annan aktör kommer inte meddelandet att integreras ut till någon aktör.

Ibland kan transportprisräkning utföras trots att inte avstånd hittats.

Inrapporterat av: 

Holmen 144989

I priskomponenter uppstår i vissa fall dubbletter av värdeelement som förhindrar att prisräkning kan genomföras.

Inrapporterat av: Holmen 148045

Just nu fungerar det inte att ta bort rollen befraktare på grund av felaktiga felmeddelanden.

Inrapporterat av: 

Holmen 138022

Just nu kan det hända att en leverans blir transportprisräknad trots att avstånd saknas.

Det finns ett fel på kopplingen mellan kvantitet och värde i BackEnd för [146] och [180] . Detta resulterar att i vissa isolerade fall så faller inte värden ut i rapporterna [146] och [180]. Det har tidigare genomförts temporära lösningar för problemet. Vi genomför därav ett arbete för att eliminera det här problemet i PI25.

Inrapporterat av: Sveaskog 

Värdeförrådet för prisperiod uppdateras inte i komponentens värdeförråd.

Inrapporterat av: Södra (185614)

Felaktigt felmeddelande på redovisningshänvisningen.

Inrapporterad av: Sveaskog (184035)

Just nu går det inte att se systemskapade ekipage i BI-rapporten Fordonsegenskaper [753], fliken Fordonsregister.

Vissa produktionsunderlag inskickat via integration får inte träff på avtalsobjektet i klienten.

Inrapporterat av: Sveaskog (182618)

Avläggsinformation på produktionsresultat kvantitet kommer inte med vid integration UT.

Just nu fungerar det inte att skapa mätbesked på leveranser som inte värdeberäknas i VIOL och som har kvantiteter med måttslagskvalitet 1 från flera olika mätningstjänster i ett mätningsflöde.

När man har ändrat planerad kvantitet på en avtalsobjektsrad så ser man inte alla handelssortiment som man ska kunna kvantitetsrapportera på i gränssnittet för kvantitetsrapportering.

Ibland får man felaktigt ett felmeddelande

i businessacceptance-meddelandet:

"Biometria saknar det produktionsunderlag som önskas uppdateras. Biometria måste initiera en version 0 innan uppdateringar. Insänd version var 0."

När prislistan kopieras följer ej de ingående priskomponenterna med.

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration (187538)

Information om beskrivning av T/A och T/A komponenttyp saknas på en viss leverans i rapporten .

Inrapporterad av: Sveaskog

Just nu görs ingen kontroll mot användarens behörighet i BI när filter tillämpas.

Inrapporterad av: WSS 146734

Just nu behöver AdditionalItemInfo-koden isLogisticsValueInputRequested skickas in tillsammans med elementet BooleanValue för att 

transportredovisa kvantiteter ska sättas till Ja i transportunderlaget.Inrapporterad av: Sveaskog 186226

Just nu kan uppgifterna på ett utskrivet produktionsunderlag hamna fel på sidan vilket gör det svårt att läsa.

Inrapporterad av: 164768

Just nu kan det vara problem att se råvaruvärde samt prislistas identitet i BI-rapporten Kvantitet och värde detaljer säljare.

Rättade avvikelser

Nu är det tidigare felet för rapporten BI-produktion [029]. I fliken "status för stockar" där data blivit förskjutet och  inte visats helt korrekt,  blivit åtgärdat och visningen är korrekt igen.

Nu är det tidigare felet där kund inte hittade sin prismatris i priskomponenten vid användande av fullmakt åtgärdad och fungerar.

Inrapporterad av: Svensk virkesadministration (182795)

Nu är det tidigare felet där de klickbara länkarna i kolumnerna Prislista och Version i formuläret

Resultat värdeberäkning råvara ledde till fel version av prislistan åtgärdat.

Inrapporterad av: Norra Skog 176142

Det tidigare felet där 

en arbetskopia av en transportprislista fick ändrat giltigt t.o.m.- datum kunde det ändras till ett datum framåt i tiden,

 men när det ändrades till ett passerat datum kom det ett oväntat felmeddelande är nu åtgärdat

Inrapporterat av: Ernst Express genom Godkännandeprocessen

Nu har vi rättat felstavningen av i formuläret för förstaledkontrakt.

Inrapporterat av: Holmen (184890)

Nu är det tidigare felet där kund kunde skapa ett FLK utan att vara en ingående part i kontraktet åtgärdat.

Inrapporterat av: Holmen (168857)

Nu är det tidigare felet där vissa användare saknade "knappen" för korrigera kontraktskedja åtgärdat.

Inrapporterat av: Sveaskog (182309)

Nu är det tidigare felet i BI-rapporten Kontraktskedja historik

 där alla företags kontraktskedjor syntes istället för bara det egna företagets åtgärdad.Inrapporterad av: Holmen 183411

Nu är det tidigare felet där data försvann från rapporten

 när annan data markerades åtgärdad.

Inrapporterat av: Holmen (183421)

Nu är det tidigare felet där det kunde det vara problem att scrolla sidledes i BI-rapporten Redovisningshänvisning Historik åtgärdat.Inrapporterad av: Holmen 179345

Nu är det tidigare felet där det i  integration Fakturaunderlag tilläggstjänster inte mappade ut avlägg på Avtalsobjektet åtgärdat.

Landskod (ISOCountryCode) är inte längre obligatoriskt att ange i mätbeskedsadress om inte land också angivits.

I integration Kvantitet råvara UT (mottagningskontroll) redovisas inte egenskapen blånadsklass.

Nu är det tidigare felet där Produktionsresultat förflyttas från korrigera till rätta åtgärdat.

Inrapporterad av: Holmen (183736)

Nu är det tidigare felet där det i BI-rapport visades felaktig prisgrundande kvantitet åtgärdat.

Inrapporterad av: WSS 163456

Nu fungerar uppdatering av produktionsunderlag på ett korrekt sätt när man lägger till rader på ett produktionsunderlag efter att destinering och transportinstruktion skapats. Tidigare uppdaterades inte alltid produktionsunderlagsraden med destinerad mottagare och destinerad mottagningsplats korrekt.

I slicern Förstaledskontrakt högst upp i vänstra hörnet går det att söka upp och välja en eller flera förstaledskontrakt. De val som görs i slicern förstaledskontrakt filtrerar ut aktuella bestående värden i de fyra högra tabellerna. Dessa värden går det att klicka på och interagera med. Det går även att göra en ögonblicksfiltrering genom att klicka på en eller flera (Ctrl+musklick) förstaledskontrakt i den vänstra tabellen. De val som görs i ögonblicksfiltreringen filtrerar ut aktuella tillfälliga värden i de fyra högra tabellerna. Dessa tillfälliga värden går inte att klicka på och interagera med, då blir tabellerna tomma. Denna information finns även under infofliken i rapporten.