Aktuella release notes

Release notes 

Här finns release notes inklusive bilagor och funktionsbeskrivningar för den senaste releasen från VIOL 3 programmet. 

Release notes för PI 33 systemversion 0.41.1, 2024-05-17

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.1

2024-05-17

Första publika version av release notes, systemversion 0.41.1

MALHAS

1.2

2024-05-22

Rättningsrelease, systemversion 0.41.2

MALHAS

1.3

2024-05-23

Rättningsrelease, systemversion 0.41.3

MALHAS

1.4

2024-05-30

Rättningsrelease, systemversion 0.41.4

MALHAS

1.5

2024-06-13

Rättningsrelease, systemversion 0.41.5

MALHAS

Övergripande information

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats och konsoliderats sedan föregående systemversion i release 0.24.0, utgiven 2021-07-07.

Fr.o.m. PI17 lämnar vi grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet.

Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område.

Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

Angående felrättningar (buggar) och återstående funktionalitet så hanteras dessa enligt kriterierna

 1. Om buggen är en del av funktionalitet som ingår i releasen och benämns som funktion under område så står det som inte fungerar under rubriken ”Avgränsningar” i funktionens text.
 2. Om buggen är från tidigare releaser och inte har en naturlig koppling till en funktionalitet som är i ett område så presenteras dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avvikelser
 3. Om buggen är inrapporterad från kund (Eller internt Biometria) via en upptäckt i AT1 miljön så presenteras också dessa beroende på dess status under rubrikerna
  1. Rättade avvikelser
  2. Kända avvikelser

När det är kund som rapporterat så har dessa ett tillägg i texten där det framgår ”Inrapporterat av” samt nummer på den defekt som var ursprungsärendet.

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc.

Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen biometria.se via länken

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/integrationsspecifikationer/

Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på webbplats.


Se information via nedanstående länk för att se vilka versioner som realiserats.  

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka Integrationsfunktionsversioner som är implementerade, se länk:

https://www.biometria.se/viol-3/integrationer/plan-integrationer-viol-3/

Formuläret "Mätningsresultat" kommer inte att ingå i den slutliga leveransen av VIOL3-klienten. Istället kommer informationen i detta formulär att ersättas med BI-rapporten "Redovisad leverans historik med versioner [063]". Denna rapport levereras i PI33 och information om att formuläret "Mätningsresultat" kommer att tas bort läggs till i formuläret.

Rättningsrelease, 2024-06-13, systemversion 0.41.5

Rättade avvikelser

Vid inmätta uppgifter

 uppdaterades inte data korrekt i rapport Avlämnat och inmätt [191]. Detta är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: Westan, 288680

Det saknades två Kolumner under säljare transport för personliga anpassningar i Bi-rapport 

Transport råvaruaffär [380].   Detta är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Holmen , 285267

Nu fungerar det att lagerplatser inte tas bort när den finns i ett aktivt FLK. 

Nu fungerar uppdatering av  prismatris i en priskomponent korrekt.

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration, Salesforce 642145

Nu fungerar det att skapa längdkorrektion.

Inrapporterad av: Sveaskog, 286596

Nu fungerar det att kopiering av kollektivbeskrivning, fältet "Sista korrigering slutförd" följer med till den nya

Rapporterat av Biometria

Nu larmas leveranser som ej blir värdeberäknade korrekt.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 286489

Rättat så registrerade ankomsttiden rapporteras som starttid vid mätplats istället för den aviserade ankomsttiden.

Inrapporterad av: Biometria

Tidigare kunde  det ta lång tid att initial-ladda vissa BI rapporter. Detta berodde av säkerhetskontroll som sker, och tar för lång tid vid en viss typ av organisationsstruktur. 

För att minska tiden för initial-laddning (öppna rapport) införs en ny filterfunktionalitet. Det innebär att filter som har radbehörighetskontroll, som inte är ordinarie och går långsamt vid uppstart, flyttas från den ordinarie rapportfilterpanelen till en egen utanpåliggande filterpanel. Detta är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: Holmen 

Gränsvärden och matriser satta till "standard inom min organisation" pekade inte mot senast satta standardgränsvärden och standardmatriser. Detta är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: Biometria 

Nu öppnas fliken "Rapporter" vid inloggning i rapportportalen. 

Inrapporterat av Biometria. 

Det är nu möjligt att integrera in Leveransinnehåll där EndUser (Mottagare) är angiven med både PartyIdentifierType=papiNetGlobalPartyIdentifier och AssignedByAgency om papiNetGlobalPartyIdentifier ligger överst.

Leveranser där ändringar kommit in före ursprungsleveransen fastnar inte längre i systemet.

Inrapporterad av: Biometria

Nu visas namn på aktörskoder i rapportportalen. 

Inrapporterat av: Biometria

Diametermått från nyinsända filer i BI-rapport Diameteravvikelse (865) saknades. Detta är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: Biometria 

Rättningsrelease, 2024-05-30, systemversion 0.41.4

Rättade avvikelser

Vissa Kolumner saknades för personliga anpassningar i Bi-rapport 

Transport råvaruaffär [380]. Detta är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: Holmen , 285267

Nu fungerar det att ta bort roll ur Avtalsobjektet.

Rapporterat av Biometria

Nu fungerar T/A vid omprisräkning korrekt.

Inrapporterad av: Westan , 282699

Nu fungerar  funktionen "Prisomräkna ej värdeberäknad leveranser" korrekt.

Inrapporterad av: Sveaskog, 283458

Rättat upp att i vissa fall där det finns flera kopplade mätordrar till samma avtalsobjekt så valdes fel mätordern för leveranstillfället.

Med rättningen ska fältet "Befraktare" visas korrekt på Leveranskvittot i MPS för nyskapade tillfällen från och med 27/5.

Med rättningen ska fältet "Samlast" visas korrekt på Leveranskvittot i MPS.

Datat som skickas till fältet ProvenhetId bestog av en textsträng (GUID) som är svår att använda som identifierare i andra system. Detta är nu åtgärdat. 

Inrapporterat av: Biometria 

Rättningsrelease, 2024-05-23, systemversion 0.41.3

Rättade avvikelser

Nu ligger inte längdkorrektion längre kvar i priskomponent även fast den tagits bort

Rapporterat av: Biometria

Nu uppdateras provmätorder version korrekt.

Rapporterat av : Biometria

Nu får man inte längre felaktigt terminalavdrag på mottagningsplats som inte har sådant.

Rapporterat av SCA

Det saknades detaljinformation om skördade stockar (ex. m3to, stocklängd och diameter) i uppföljningsrapporterna. Detta gör att  bl a rapport 181 Skördade volymer inte visar komplett information och rapport 324 Skördade volymer stocknota inte fungerar för nyinsända produktionsresultat fram tills rättning skett.

Inrapporterat av: Biometria 

Vissa användare har upplevt problem att komma åt rapportportalen.

  Felet var att  systemet automatiskt förvalt 74500-0000-aktörsperspektiv i Rapportportalen.  För att komma vidare måste man välja den aktör som man har BI-behörigheter för i inloggningslisten längst upp på sidan. 

Detta är nu åtgärdad. 

Inrapporterat av: Biometria 

Kolumnen transportenhet ska inte finnas i den övre tabellen. Den ska enbart finnas i den nedre tabellen.

Detta är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: Biometria

Rättningsrelease, 2024-05-22, systemversion 0.41.2

Rättade avvikelser

Mismatch i versioner av intern komponent gällande Transportunderlag.

Release notes, PI 33: 0.41.1 - 2024-05-17, systemversion 0.41.1

Release notes per område

Beskrivning av området

Uppföljning av avstånd ska kunna göras i BI

Nya funktioner

ÄB 254024 7.165- AX behöver skicka minustecken på Basavstånd,transportprisgrundande avstånd,Tilläggsavstånd -Start,tillägsavstånd-slut. i Värde transport till BI

Beskrivning av funktionen

Nu visas kvantitet och andra nyckeltal som använder avstånd som faktor korrekt i BI vid korrigering och omprisräkning.

BI Anpassa mått för - tecken Transport, Värdetransport

Beskrivning av funktion

Vid korrigering och omprisräkning kunde uppföljningen av kvantiteter och andra nyckeltal som använder avstånd som faktor vara felaktiga i BI på grund av felaktiga tecken. Nu är mått anpassade för att hantera minustecken. Tidigare data i AT1 som inte har kommit med minustecken förut kommer inte att korrigeras. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integration

Inga påverkade integrationer i denna release

Beskrivning av området

Nya funktioner

BI - Ny rapport, Redovisad leverans historik med versioner [063]

Beskrivning av funktion

Ny rapport BI område Redovisa. Redovisad leverans historik med uppföljning versioner på leveransnivå.

​​​​​​​Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release

Beskrivning av området

Nya funktioner

BI ny rapport - Avlämnat och inmätta volymer (Råvara) [191]

Beskrivning av funktion

Ny BI-rapport, Avlämnat och inmätta volymer (råvara). 

Befraktare och transportföretag är i behov av att se avlämnade och inmätta volymer. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release

Beskrivning av området

Nya funktioner

ÄB 255878 1.280 Hantera metadata - ny mätmetod Vägning med torrhaltsbestämning

Beskrivning av funktionen

Ny mätmetod för "

Vägning med torrhaltsbestämning

" kan användas vid extern insändning

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Mätmetod som motsvarar "

Vägning med torrhaltsbestämning

" kommer kunna förekomma i integrationer avseende mätinstruktion (UT), kvantitet råvara (UT), kvantitet råvara transport (UT), mätresultat råvara (IN), befraktaruunderlag (UT)  och transportinstruktion (UT).
Extern insändning utland

Beskrivning av Funktion 

Beskrivning av området

Flera mätande företag kan genomföra rationell mätning på samma mätplats. Chaufförsmätning och/eller efterregistrering behöver kunna genomföras för vissa affärsflöden och det ska kunna ske på en mätplats där andra mätande företag erbjuder mätningstjänster.

Nya funktioner

Val av mätande företag

Beskrivning av funktion

Flera mätande företag kan ha samma Erbjudna mätningstjänst på samma mätplats i Biometrias mätplatsstöd. I dessa fall måste den som utför denna tjänst, kunna välja vilket mätande företag som avses i den Erbjudna mätningstjänsten.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Beskrivning av området

Nya funktioner

[706] BI rapport Kontraktskedja historik fältet namn blir ändringsbart

Beskrivning av funktionen

I BI rapport Kontraktskedja historik 

[706] är

fältet för namn ändringsbart. Kontraktskedjans identitet är fortsatt ej ändringsbara huvuduppgifter. 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integration

Inga påverkade integrationer i denna release

Fältet Namn ska vara ändringsbart för objekten Kontraktskedja

Beskrivning av funktion

Fältet namn är nu ändringsbart för objektet Kontraktskedja

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release

Fältet Namn ska vara ändringsbart för objekten Prisområde

Beskrivning av funktion

Fältet namn är nu ändringsbart för objektet Prisområde

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release

Beskrivning av området

Förbättringar inom UX i  systemet MPS

Nya funktioner

Förändringar i torrhaltsöversikten

Beskrivning av funktion

Förbättrad interaktionsdesign för att bättre passa arbetsprocessen på mätplatserna.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna release

Beskrivning av området

Nya funktioner

Hantering av negativa scenarion och fel för leveransavisering och/eller extern insändning

Beskrivning av Funktion

Beskrivning av området

Nya funktioner

Signal för delade lass som mäts på flera olika mätplatser + korrigeringskommentar

Beskrivning av funktionen

Vid korrigering av leveranstillfälle kan en flagga anges om leveranstillfället ingår i en samlast till flera mätplatser. Flaggan medför att avståndsprioriteringen för ingående leveranser görs enligt regelverk för samlastade leveranser. 

Vid korrigering av leveranstillfälle och leverans kan korrigeringsorsak anges.

Beskrivning av området

Nya funktioner

Införa kvittens för Leveransavisering IN

Beskrivning av Funktion

Beskrivning av området

Nya funktioner

ÄB 114374 3.130 Destinera sortiment - Kunna visa de RH som överensstämmer med urval i förstaledskontrakt

Beskrivning av funktionen

I samband med att destinering sker via VIOL 3 klienten visas nu samtliga redovisningshänvisningar som överensstämmer med de urval som gjort (handelssortiment, giltighetstid på avtalsobjekt). Detta oavsett om parter i förstaledskontrakt (säljare eller köpare) finns angivna som redovisningshänvisningsansvariga eller ej.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release.

Beskrivning av området

Funktionsutvecklingen i denna Epic ger logistikinformationsmottagaren (LIM) förutsättningar att ta del av integrationerna "transportstatus ut" samt "kvantitet råvara" (ej kvantitet råvara till transportparter), vilket bl.a  innebär att LIM erhåller uppgift på inmätta volymer. Tidigare så har LIM tillgång till integrationen "leveransinnehåll ut". Följande gäller: 

 • Vid byte av LIM så uppdateras kvantitet råvara endast framåtriktad. P

  roduktion har, vid byte av LIM, byggt in en funktion som förmedlar allt produktionsdata bakåt i tiden. Ingen förändring sker gällande denna funktionalitet.

 • LIM ska ha samma information som köpare i led 1 (endast kvantiteter, ej pengavärden).

 • Korrigerade mätningar tillåts gå ut till den nya LIM som är satt och vi tar inte hänsyn till övriga mätningar. 

 • I BI-rapport 934-Redovisad leverans ser LIM affärsled 1, bla kvantiteter, dock ej pengavärden.

Nya funktioner

ÄB 257519 - 7.122 Logistikinformationsmottagare som giltig mottagare av KvantitetRåvara

Beskrivning av funktionen

Nu finns logistikmottagare som giltig mottagare av Kvantitet råvara

Avgränsning

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Kvantitet råvara

LIM giltig mottagare av integrationerna TransportStatus UT samt Kvantitet Råvara

Beskrivning av funktion

Logistikinformationsmottagaren (LIM) blir behörig till data från integrationerna TransportStatus UT samt Kvantitet Råvara, vilket bl.a

innebär att LIM kan erhålla uppgift om inmätta volymer och utförande transportföretag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Det blir inga schemaändringar i NF när man ändrar Giltiga mottagare/Valid recipients, det är bara en ändring av vilket data (aktörer) som kommer ut som Giltiga mottagare.

Information kommer återfinnas i BI.

Beskrivning av området

Nya funktioner

ÄB 197158 1.150_3 - Hantera prisvillkor råvara - Standard- och priskomponent generell: Möjlighet att skapa prismatris per produkt

Beskrivning av funktion

Det är nu möjligt i rollen som prisadministratör att välja och använda en prismatris som styr på termen produkt_objekt, för att på ett överskådligt sätt kunna kvalitetssäkra uppsatta och differentierade priser per produkt. 

Det går att värdeberäkna utifrån prismatris som innehåller termen produkt_objekt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release

Beskrivning av området

När denna aktivitet är klar kan du beställa grundbehörighet och fullmakter till alla delar av VIOL 3.

Nya funktioner

Fullmaktshantering Rapportportalen KPI/Matris

Beskrivning av Funktion 

Från och med release av PI33-funktionalitet: När Matriser och/eller Gränsvärden skapas i Rapportportalen kan en användare välja åt vilket företag som detta ska gälla, i de fall användaren har flera tillhörigheter (fullmakter på andra företag). I praktiken betyder det att om en användare har flera organisationstillhörigheter måste det i Rapportportalen väljas vilken organisation som användare ska administrera matriser och gränsvärden för. Valet görs i huvudet på webbsidan för Rapportportalen, längst upp. 

Vid användning av Matriserna eller Gränsvärden i rapport(er) kommer användare se alla de som den har behörighet att se och kunna använda alla - oavsett vilken organisation den skapades för i Rapportportalen.

Denna ändring påverkar befintligt skapade Matriser och Gränsvärden i kundtestmiljö -AT1- så till vida att Biometria knutit dessa till en av de organisation som användare tillhör för att inte användaren skulle behöva skapa upp dessa på nytt. 

Avgränsningar

 • Just nu kan det saknas namn på aktörskoder i rapportportalen. 

 • Gränsvärden och matriser satta till "standard inom min organisation" pekar inte mot senast satta

  standardgränsvärden och standardmatriser. 

Påverkade Integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release

Beskrivning av området

Nya funktioner

Lämna transportuppgifter för mätningsvägrade leveranser

Beskrivning av funktion

Även då en leverans blir mätningsvägrad på mätplatsen, så ska chauffören kunna lämna transportuppgifter för den leveransen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna release

Leveranskvitto

Beskrivning av funktion

Funktionalitet för att skapa ett fysiskt leveranskvitto med uppgifter relaterade till mätning (inmätt, avlämnat, mätningsvägrat etc) samt transportredovisningen (transportuppgifter).

Avgränsningar

Funktion för att kunna maila ett leveranskvitto levereras i en kommande release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Tillhandahålla ett fysiskt och digitalt leveranskvitto

Beskrivning av området

Nya funktioner

Transportsedel [985] Attestdatum och transportsedlar i flera led

Beskrivning av funktion

I BI-rapport Transportsedel [985] tillkommer nya fällt, utförande datum, transportsedel id, transportsedel id-föregående led, transportmedel (land) och sammanhållande identitet. 

​​​​​​​Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release 

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release 

Underlag transportaffär [446] Attestdatum och transportsedlar i flera led

Beskrivning av funktion

I BI-rapport Underlag transportaffär [446] tillkommer nya fält, Köp.föreg,Led, Deb.ref. & Attesteringsdatum. 

​​​​​​​Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i denna release

Beskrivning av området

Förbättring som leder till att mer av den information som samlas in vid skördares och skotares produktion samt mätning av kontrollstammar blir tillgänglig för uppföljning hos Biometria och i integrationsmeddelanden från Biometria.

Nya funktioner

Whitelist analysfiler

Beskrivning av funktionen

Nu är det justerat så att schemavalideringsfel i StanForD-filer som inte påverkar den information som Biometria lagrar och bearbetar från den insända filen inte längre blir stoppande. Med denna ändring skapas det analysfiler av även dessa filer som blir tillgängliga i StanForD-storage. I det fall en analysfil inte uppfyller schemavalideringsreglerna i StanForD finns det information om det samt vilket schemavalideringsfel filen i ett extension-element i filen.

Avgränsningar

Det inte alla schemavalideringsfel som accepteras utan enbart de som inte påverkar Biometrias tolkning av filen.  Vilka valideringsfel som för närvarande accepteras finns beskrivet i 

Appendix 2 StanForD-Biometria Technical Communication Guidelines.

 

Påverkade integrationer

Produktionsrapportering UT, analys skördareProduktionsrapportering UT, analys skotare Kvalitetsrapportering UT, analys skördare

Ändringen påverkar även vilka filer som blir tillgängliga för Biometrias kvalitetstekniker i Milq-applikationen.

Kända avvikelser

Just nu 

hanteras både Förstaledskontrakt och Köparkontrakt i filtrering för kontrakt i BI-

Rapport [011] Stockmätta volymer

Inrapporterad av: Biometria

Just nu saknas ordet stocknota i beskrivningen för BI-rapport Stockmätta volymer[011] i Rapportportalen 

Inrapporterad av: Biometria

BI Rapport [290] Avtalsobjekt historik skall utredovisa ID på Extern avtalsobjektsreferens i slicerval om den finns, annars AX-ID.

Inrapporterad av: Biometria

Just nu hittas inte Inställlningar i Biometrias standardinställning för gränsvärde i Skördade volymer stamnota brösthöjdsdiameter[735]

Inrapporterad av: Biometria

Roll Företagsadministratör kan inte skapa Leverantörsrelation på Nivå 2 eller lägre i organisation där Nivå 1 inte har Leverantörsrelation på juridisk enhet.

Inrapporterat av Biometria

Just nu kan det bli fel vid värdeberäkning av P/S/U

Rapporterat av Holmen

Just nu går det att byta köparekontrakt i en kontraktskedja innan en leverans är slutmätt.

Inrapporterad av: CGI , Salesforce ID639900

 Informationen i integrationsmeddelanden vid återkoppling av fel är bristfällig

Inrapporterat av: Sveaskog,164393

Inskickat avtalsobjet kan bli avvisat med felmeddelandet "SDC_AgreementObjectIntegrationEngine.run:DuplicateKeyException". 

Inrapporterad av: Biometria

Hittar ej rätt mätningsflöde när accepterar andra måttslag är Ja på förstaledskontraktsrad

Inrapporterad av: Biometria

Om det saknas transportföretagskontrakt i led två av en transportaffär  så  avvisas och larmas även led ett. 

Inrapporterad av: Sveaskog, 277192

Just nu kan det efter att man har lagt till ett T/A i en prislista och gjort omprisräkning (led 1 och 2 blir omprisräknade och fått ny VT) falla ut det tillagda T/A ut i led 1 men inte i led 2. Led 2 använder prisräkningstyp % föregående led via provisionsobjekt. 

Inrapporterad av: Westan , 282699

Just nu kan rapport Kvantitet och värde säljare [180] och

Kvantitet och värde köpare[196] i vissa fall visa dubbla rader på fliken Priskomponent.

Inrapporterad av: SCA, 281209

Just nu kan det hända att funktionen "Prisomräkna ej värdeberäknad leveranser" inte fungerar korrekt.

Inrapporterad av: Sveaskog, 283458

Just nu saknas detaljinformation om skördade stockar (ex. m3to, stocklängd och diameter) i uppföljningsrapporterna. Detta gör att  bl a rapport 181 Skördade volymer inte visar komplett information och rapport 324 Skördade volymer stocknota inte fungerar för nyinsända produktionsresultat fram tills rättning skett.

Inrapporterat av: Biometria 

Just nu kan handelssortiment visas med felaktig klartext i Rapp. Anledningen till det är att allt som lagts i rapportkö lagras i LocalStorage,

(dvs "cache" för att kunna jobba offline).

Uppdateringar som sker från Produktionsunderlag kommer heller inte att visas så länge man har något i rapportkön.

För att undvika detta just nu krävs det att man tar bort Avtalsobjektet och lägger till på nytt. Efter att avtalsobjektet är borttaget i listan krävs det att man uppdaterar sidan innan man kan börja rapportera på nytt.

Inrapporterad av: Moelven via Salesforce ID638344

Just nu kan flera rader innehållandes samma kollektivID visas under kollektiv på redovisningshänvisningen.

Inrapporterad av: Setra, 238625

Integration Kvantitet råvara transport kan inte hantera när mätningstjänst MTJ-300002 används då den levererar två brutto-kvantiteter i måttslag m3f, en med mätmetod travm_auto och en annan med travm_avt.

Inrapporterad av: Biometria

Just nu kan 

missvisande information skickas ut på ut på destineringsunderlag och transportinstruktion om man har mer än en mätplats kopplad till en mottagningsplats och där flödet endast stöds av den ena mätplatsen. Den missvisande informationen säger att båda mätplatserna stödjer samtliga flöden.

Inrapporterad av: Holmen 275707

Just nu synkas inte kontrakt mot prislista helt korrekt i BI rapport Kvantitet värde detaljer köpare & säljare [067] & [286].  

Inrapporterat av: Biometria 

Just nu visas data upp med olika många decimaler i flikarna tabell i BI-rapporterna Transportaffär Råvaruobjekt[380] och Transportaffär[149]. 

Inrapporterad av. Biometria

Just nu saknas 

AX identitet på FLK i filterfunktionalitet i 

Rapport Kvantitet och värde - säljare[180] och Kvantitet och värde - köpare[196] 

Inrapporterad av: Biometria

Just nu kan eventuellt felmeddelande visas vid skapande av arbetskopia av prislista

Inrapporterad av: Holmen, 268019

Just nu går det inte att i ett mätbesked se vilken prislista som använts vid omprisräkning.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog 26

51

44

Kolumnen transportenhet ska inte finnas i den övre tabellen. Den ska enbart finnas i den nedre tabellen.

Inrapporterad av: Biometria

Just nu syns inga diametermått från nyinsända filer i BI-rapport Diameteravvikelse (865). 

Inrapporterat av: Biometria 

Just nu fungerar inte Utsökning för Summa antal stockar i BI-rapport Stockmätta volymer [011] korrekt i alla lägen. 

Inrapporterat av: Sveaskog

Just nu kan vissa mätningar saknas i VIOL3

Rapporterad av Sydved

Just nu kan vissa mätresultat för råvara och transport fastna i inintegration.

Rapporterat av Biometria

Rättade avvikelser

I BI rapporterna Transportaffär och 

Transportaffär Råvaruobjekt visas nu samma avstånd om man ändrar Måttslaget

Inrapporterat av: Biometria

I BI-rapport [149] blir det minus värden på kvantitet överviktsavdrag, när en korrigering blir gjord på lastutfyllnad.

Inrapporterat av: Biometria

BI Rapport [850] De enskilda provens Brutto omräkningstal visade tidigare ibland fel.

Det genomsnittliga omräkningstalet blev fel och det sammanföll med att det fanns vrakkvantitet med i bilden.

Inrapporterat av: Biometria

Nu visas inte priskomponenter felaktigt i bilden för standardkomponenter (vrak)

Inrapporterad av: Holmen, 278961

Nu är det möjligt att ändra fältet "Namn" då man kopierar ett kollektiv.

Inrapporterad av: Biometria

Nu syns d

rivmedelsklausul

på utskriften av en kopierad prislista

Inrapporterad av: Westan 263936

Nu är problemet med att avsluta en transportkomponent åtgärdat

Inrapporterad av: Sveaskog, ID 266822

Tidigare kunde utskrift av prislista resultera i att text skrivs över annan text. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration , SF ärende ID626669

Den mängd prov som ligger bakom värderelaterade tillämpade omräkningstal (priskorrektion och apris) beror av om kollektivets attribut "Korrigeringspost värde" är true eller false. Tidigare beaktades inte det attributet vilket nu är åtgärdat. 

Inrapporterat av: Biometria

Tidigare kunde befraktare i vissa fall se för många aktörer i Korrigera transport. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterat av: Biometria

Tidigare kunde man inte korrigera leveranser för transport där inte torrhaltsprov  inte har genomförts i mätplatsstödet. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: Biometria

Tidigare kunde 

g

rundvärdet visas in

korrekt i resultat värdeberäkning råvara. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Sveaskog, 240319

Tidigare kunde sortiment få träff på fel prislista i prislistehänvisningen. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterat av: Södra, 279513

Tidigare följde inte den kompletterande mätbeskedstexten med till mätbeskedet.

 Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Södra, 267072

Tidigare kunde, i vissa fall, ett felmeddelande uppstå vid försök att följa länk för Avtalsobjekt i Resultat transport. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: SCA, 248015

Tidigare var

datumfälten inte aktiva för vissa användare i BI. Rapport Avlämnat [798] flik mätningsvägrat. Det är nu åtgärdat

Inrapporterat av: SCA, 280103

Rapport Avlämnat [798] visade tidigare en minuspost vid makulering istället för 0-rad. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: Holmen, 280049

Tidigare var MeasuringMethodType ej satt i UT-integrationer. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: ConiferSoft

I vissa fall visades statistisk m3f fel på levererad kvantitet i BI-rapporterna Transportaffär Råvaruobjekt &

Transportaffär. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterat av: Biometria

Åtgärdat ett

problem med några av laddningar i BI som gjorde systemet trögt

Inrapporterat av: Sveaskog, 282885

Tidigare kunde det förekomma att mätbesked presenterades med felaktiga specifikationssidor. Det var en konsekvens av att grundpriskomponenten byttes ut mellan olika versioner av en och samma prislista. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterad av: BillerudKorsnäs, 278792

I integration Mätresultat råvara kunde man tidigare felaktigt skicka in en framtida leverans- och mättidpunkt. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Biometria

Vid inskick av mätresultat råvara som innehåller inskickad produktandel med decimaltal larmades det tidigare inte med en negativ BusinessAcceptance. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterat av: Biometria

Nu är det tidigare felet där rullgardinsmenyerna i arkivflikens utsökning kunde sakna data om man först varit i 'nya leveranser'-fliken och gjort en utsökning där åtgärdat.

Inrapporterat av: Sveaskog, 266510

Just nu kan Antal visas el i diagram i BI-rapport Längdavvikelse (821)

Inrapporterat av: Biometria  

I ISSen för destineringsunderlag är elementet /ServiceInstruction/ServiceInstructionLineItem/MeasuringSpecification felaktigt exkluderat ur subsetet. Detta är nu korrigerat via publicerad Errata för leverans 8.0.0.

Inrapporterad av: SCA, 276996

Tidigare visades Viaplats som slutplats i rapport Transportaffär (149). Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterat av: Sveaskog

Rapporten Kvantitet och värde detaljer säljare [067]/köpare [286] - fliken Leverans visade tidigare kvantiteter för ton och ttv med två decimaler istället för tre decimaler. Det är nu åtgärdat.

Inrapporterad av: Sveaskog , 278782 & 278806

Tidigare kunde det ibland hända att MTIS uteblev då värdeberäkningen gjorts med grundpris som har summeringsnivå objekt och kvantitetstyp brutto. Det är nu åtgärdat. 

Inrapporterat av: SCA (ej via defekt)