Beställning fullmakt PRINS och Kvalitetssäkring skördare

Vill du att ett annat företag ska få tillgång till dina uppgifter i Kvalitetssäkring skördare?

Fyll i formuläret nedan.

Behörighet ges till följande användare
För åtkomst och/eller uppdatering i

Välj behörighetsnivå för PRINS *

Undertecknad fullmaktsgivare medger att Biometria ger användare behörighet enligt ovan
*