Skördar/skotaruppgifter för Sender XC

Här beställer du inloggningsuppgifter för Sender XC och registrerar uppgifter för en skördare eller skotare. 

Beställning

Typ av beställning *

Uppgifter om maskinen

Maskintyp *

Uppgifter om utförande avverkningsföretag som använder maskinen
Uppdragsgivare
Distribution av inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter samt kod för utförande avverkningsföretag sänds till:

Välj distribution av inloggningsuppgifter *

Uppgiftslämnare
*